Views
1 week ago

ilovepdf_merged (28)

Qoeraysj

Qoeraysj Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Li-ielâfi qoeraisj 2. Ielâfihim rihlata’sj-sjitâ’i wa’s-Sayf 3. Fa’l ya°boedoë rab-ba hâdzal-bayt 4. Al-ladzie at°amahoem-min djoê°iw-wa âmanahoem min chawf

Qoeraysh Reden van openbaring Mekka was een belangrijke stad, omdat de Ka’ba die door de profeet Ibrahiem en zijn zoon Ismail als eerste gebedshuis op de wereld werd gebouwd. De mensen kwamen naar Mekka om de Ka’ba te bezoeken en om heilige zamzam-water te drinken. De stam Qoeraysh had taken zoals: Het leveren van water.De bewaking van de Ka’ba. De kleding en eten verdelen onder benodigdheden. Diplomae over algemene en commerciële veiligheid in Noord en Zuid. Allah had in hun harten de liefde van Mekka en handel bevesgd (ingericht) Allah hee hensamen met de Ka’ba beschermd van Abraha’s aanval met olifanten. In het Noord en Zuid hee Allah hen de veiligheid gegeven. Aldus werden zij rijke handelaars.Toen zij bovenstaand succes hadden, dachten zij dat het de succes van Qoeraysh was. Echter, dat was een hulp van Allah. Maar zij vergaten dat Allah hen hulp gaf en ze baden tot afgoden. Om aan zijn gunsten te herinneren en allen hem te aanbidden hee Allah deze soera geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Laat hen toch de Heer van dit Huis [de Ka’ba] dienen, Die hen van voedsel tegen de honger voorziet en Die hen veilig beschermt tegen [hun] angsten, opdat het de Quraysh gemakkelijk wordt gemaakt, opdat het [de Quraysh] gemakkelijk wordt gemaakt jdens hun wintertochten en hun zomertochten.

TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
Geraardsbergen info 28 - Stad Geraardsbergen
in dit nummer voor binnenkort domoticakrant 28 - Vantage
Van 12 tot 28 Mei 2007 - Meetjesland.be
Folia 28 GZ - Folia Web
Gedragscode-versie-1.1-28-oktober
De aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 november
Zoutpot nr. 28 - Stad Zoutleeuw
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE