Views
2 months ago

ilovepdf_merged (28)

Al-Hoemaza

Al-Hoemaza Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Wayloel-li koel-li hoemazatil-loemazah 2. El-ladzie djama°a mâlaw wa ad-dadah 3. Yahsaboe an-na mâlahoë achladah 4. Kal-lâ layoen badzan-na fi’l hoetamah 5. Wamâ adrâka ma’l hoetamah 6. Nâroe’l-lâhi’l moëqadah 7. Al-latie tat-tali°oe°ala’l af’idah 8. In-nahâ °alayhim moe’sadah 9. Fie °amadim-moemad-dadah

Roddelen Reden van openbaring Er leefde een afgodendienaar Djemiel ibn Amiri genaamd. Hij was heel rijk. Hij vertrouwde heel erg op zijn rijkdom en geloofde erin dat zijn rijkdom hem onsterfelijk maakte en al zijn problemen kon oplossen. Deze man had een hoge dunk over zichzelf en vond de anderen dus minderwaardig. a) deze soera betre mensen die een ander uitlachen, roddelen en achter iemand zijn rug slechte behandelingen doen en hierbij b) vertrouwen op hun bezit en denken dat ze zo eeuwig gaan leven, dat hun rijkdom de plaats van alles zou innemen. Voor deze mensen maakt de soera duidelijk dat het niet juist is wat zij doen; en de wijze van hun straf wordt hierin ook omschreven. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wee iedere roddelaar en lasteraar, die rijkdom bijeengaart en deze telkens telt. Hij denkt dat zijn rijkdom hem het eeuwige leven gee. Nee! Niets daarvan! Zeker zal hij in al-Hutama worden gesmeten. En weet jij wat al-Hutama is?Het is het Vuur dat Allah hee opgestookt en dat [brandend en brullend] klautert tot bovenop de harten. Inderdaad, het sluit hen geheel in, vastgeketend aan eindeloos uitgestrekte zuilen.

wijzigingsblad 28 juni 2009 - Arriva
hOb 07 12-28.indd
TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
140317 derde helft 28
e 1968/28 - Tento.be
150330 derde helft 28
M-auto magazine | 28