Views
5 months ago

ilovepdf_merged (28)

Al-Asr

Al-Asr Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Wa’l °asr 2. In na’l insâna lafie choesr 3. Il lal lâzîena âmanoë wa °amiloe’s sâlihâti wa tawâsaw bi’l haq qi wa tawâsaw bi’s sabr

De tijd Reden van openbaring In het begin van de Islam in Mekka hebben de afgodendienaren op de moslims een aantal belemmerende methoden toegepast om de Islam uit de doven. De moslims werden bijvoorbeeld eerst uitgelachen, bespot vervolgens gedwongen, bedrogen, gemarteld, gedood en tenslotte verjaagd uit Mekka.De Afgodendienaren dachten dat zij het juiste geloof hadden. Volgens de afgodendienaren is de Islam een nieuwe godsdienst. De moslims waren met heel weinig en daarom dachten de afgodendienaren dat de moslims op een dwaalspoor waren gebracht. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Bij de namiddag. De mens is zeker verloren, Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot waarheid en elkaar aansporen tot geduld.

Tangen BUGARI Groep 28
Binnendijks 2017 27-28
C1000 folder week 28
TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
e 1968/28 - Tento.be
150330 derde helft 28
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
140317 derde helft 28
M-auto magazine | 28