Views
1 week ago

ilovepdf_merged (28)

At-Tekasoer

At-Tekasoer Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Alhâkoemoe’t-takâŝoer 2. Hat-tâ dzoertoemoe’l makâbir 3. Kal-â sawfa ta°lamoën 4. Ŝoem-ma kal-lâ sawfa ta° lamoën 5. Kal-lâ law ta° lamoëna °ilma’l yaqien 6. La tarawoen-na’l djahiem 7. Ŝoem-ma la tarawoen-nahâ °ayna’l yaqien 8. Ŝoem-ma la toes aloen-na yawma idzin °ani’n-na°iem

Opsche pen Reden van openbaring De stam van Abdi Ménaf en de stam van Abdi Séhm wedijverden (concurreerden) met elkaar over de meerderheid van de familie. De stam van Abdi Ménaf was groter dan de andere en pochte zo op deze manier. De stam van Séhm zeiden: “In de periode voor de jd van de Islam serven velen van onze stam. Dus moeten we ook de mensen in de begraafplaats tellen.” Daarom duurde de wedijver voort. Deze zinloze strijd leidde tot vijandigheid en grootspraak. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is deze soera geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. De wens om jullie (overvloedige bezingen) te vermeerderen obsedeert jullie dermate, dat jullie zelfs de graven bezoeken (om de omvang van jullie familie te illustreren). Nee! Jullie zullen het te weten komen. Nee, zeker niet! Jullie zullen het te weten komen. Nog eens: nee, niets daarvan! Indien jullie toch over zekere kennis beschikten: jullie zullen zeker het vlammende Vuur zien! Jullie zullen het zeker met het blote oog waarnemen. En dan, op die Dag, zullen jullie zeker worden ondervraagd over de gunsten (waarvan jullie op aarde profijt hebben gehad).

Nummer 28
28 - Denkraam
Intercruiser 28
28 December
Bijlage 28 - Gemeente Oss
01-28-Pdilemma06
TKA 28 KS - Palfinger
nettorama-folder week 28
28 juli 2012 - Efteling
Jaargang 2013, Week 28
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
ONDERNEMER IN BEELD 28
Fietsverkeer 28 - Fietsberaad
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
Zarro cruiser 28
150330 derde helft 28
28 woonwinkels... - Woonboulevard Poortvliet
e 1968/28 - Tento.be
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
M-auto magazine | 28
Aldi Folder Week 28
140317 derde helft 28
Inovita (nl) #28
emte-2017-28
Vooys 28 2
TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Akta 28 - Karpe Noktem
Folia 28 - Folia Web
Slow Management 28