Views
4 months ago

ilovepdf_merged (28)

az-Zilz al

az-Zilz al Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Idzâ zoelzilati’l ardoe zil zâlahâ 2. Wa achradjati’l ardoe aŝqâlahâ 3. Wa qâla’l insânoe mâ lahâ 4. Yawma idzin toehad-disoe achbârahâ 5. Bi an-na rab-baka awhâ lahâ 6. Yawma idzin yasdoeroe’n-nâsoe asjtâtan li-yoeraw a°amâlahoem 7. Famany ya°amal miŝqâla dzar-ratin chayrany-yarah 8. Wamay ya°amal miŝqâla dzar-ratin sjar-rany yarah

De aardbeving Reden van openbaring Toen Allah de prachge toestand van zijn goede dienaren in het paradijs had in het hoofdstuk al-Bayyina verklaard; begonnen de mensen elkaar deze vraag te stellen: “Wanneer zal het gebeuren?” Hierna is deze soera geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wanneer het aardoppervlak hevig wordt geschud door haar machge beving, en het aardoppervlak al haar lasten (haar schaen en haar doden) naar buiten brengt en de mens zegt: “wat is er met haar aan de hand?”, op die Dag bericht zij (de aarde) uitvoerig over haar berichten, omdat jouw Heer haar daartoe hee geïnspireerd. op die Dag komen alle mensen tevoorschijn in verspreide groepen om hun daden te bezien. En hij, die dan ter grooe van (het gewicht van) een atoom goed hee gedaan, zal dit zien. en hij, die dan ter grooe van (het gewicht van) een atoom kwaad hee gedaan, zal dit zien.

e 1968/28 - Tento.be
150330 derde helft 28
M-auto magazine | 28
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
140317 derde helft 28
Binnendijks 2018 27-28
TVC'28 Jeugdtoernooi 2011