Views
1 week ago

ilovepdf_merged (28)

az-Zilz al

az-Zilz al Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Idzâ zoelzilati’l ardoe zil zâlahâ 2. Wa achradjati’l ardoe aŝqâlahâ 3. Wa qâla’l insânoe mâ lahâ 4. Yawma idzin toehad-disoe achbârahâ 5. Bi an-na rab-baka awhâ lahâ 6. Yawma idzin yasdoeroe’n-nâsoe asjtâtan li-yoeraw a°amâlahoem 7. Famany ya°amal miŝqâla dzar-ratin chayrany-yarah 8. Wamay ya°amal miŝqâla dzar-ratin sjar-rany yarah

De aardbeving Reden van openbaring Toen Allah de prachge toestand van zijn goede dienaren in het paradijs had in het hoofdstuk al-Bayyina verklaard; begonnen de mensen elkaar deze vraag te stellen: “Wanneer zal het gebeuren?” Hierna is deze soera geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wanneer het aardoppervlak hevig wordt geschud door haar machge beving, en het aardoppervlak al haar lasten (haar schaen en haar doden) naar buiten brengt en de mens zegt: “wat is er met haar aan de hand?”, op die Dag bericht zij (de aarde) uitvoerig over haar berichten, omdat jouw Heer haar daartoe hee geïnspireerd. op die Dag komen alle mensen tevoorschijn in verspreide groepen om hun daden te bezien. En hij, die dan ter grooe van (het gewicht van) een atoom goed hee gedaan, zal dit zien. en hij, die dan ter grooe van (het gewicht van) een atoom kwaad hee gedaan, zal dit zien.

TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
Geraardsbergen info 28 - Stad Geraardsbergen
in dit nummer voor binnenkort domoticakrant 28 - Vantage
Van 12 tot 28 Mei 2007 - Meetjesland.be
Folia 28 GZ - Folia Web
Gedragscode-versie-1.1-28-oktober
De aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 november
Zoutpot nr. 28 - Stad Zoutleeuw
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE