Views
2 months ago

ilovepdf_merged (28)

Al-Qadr

Al-Qadr Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. In-nâ anzalnâhoe fie lailati’l qadri 2. Wa mâ adrâka mâ lailatoe’l qadri 3. Lailatoe’l qadri chayroem-min alfi sjahrin 4. Tanaz-zaloe’l malâ-i katoe wa’r-roehoe fiehâ bi idzni Rab-bihim min koel-li amrin 5. Salâmoen hiya hat-tâ matla°i’l fadjr

Het n odlot Reden van openbaring Op een dag vertelde de profeet Mohammed (vzmh) aan zijn metgezellen dat een gelovige van vroeger die Sja’moen noemde, op de weg van Allah gedurende duizend maanden gestreden had (djihad). Toen ze naar hem luisterden, benijdden ze Sja’moen, dan is deze soera neergezonden. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de nacht van al-qadr. En wat doet jou weten, wat dat is, nacht van al-qadr? De nacht van al-qadr is beter dan duizend maanden. Met toestemming van hun Heer dalen daarin de engelen en de Ruh (jibril) neer, voor iedere beschikking. Vrede heerst er, tot het aanbreken van het ochtendgloren.

TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
140317 derde helft 28
e 1968/28 - Tento.be
150330 derde helft 28
M-auto magazine | 28