Views
1 week ago

ilovepdf_merged (28)

Al-Alaq - 2

Al-Alaq - 2 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 14. Alam y°alam bi an-nal-lâha yarâ 15. Kal-lâ la-il lam yantahi lanasfa °am bi’n-nâsiyah 16. Nasiyatin kadzibatin châtiah 17. Fa’l yad°oe nâdiyah 18. Sanad°oe’z-zabâniyata 19. Kal-lâ, lâ toeti° hoe wasdjoed, waqtarib

De klonter Reden van openbaring De eerste 5 verzen zijn de eerste openbaring van de Koran d.w.z. islam begon met deze 5 ayaat van Soera al-Alaq. Vooral na zijn 35ste mediteerde Mohammed (vzmh) in de grot Hira van de berg Noer tijdens de maand ramadan. Hij bad volgens de Hanief godsdienst (de godsdienst van de profeet Abraham) smeekte tot Allah, dacht na over de slechte toestand van zijn volk, vroeg de hulp van zin schepper. In de grot bracht hij zijn nachten door. Toen hij 40 jaar oud was verscheen op een nacht de engel Gabriel tegen de schemering in de maand Ramadan. Het waren de laatste dagen van de maand Ramadan. En de eerste 5 verzen van de Koran werden geopenbaard. De volgende verzen worden geopenbaard na de belemmerende gedragingen van Aboe Djahl tegen de aanbiddingen van de profeet Mohammed in de Kaba: Toen de profeet Mohammed (vzmh) naast de Kaba aan het bidden was kwam Aboe Djahl en zei: “heb ik het je al niet verboden?” Mohammed (vzmh) reageerde heel streng en verjoeg hem zeggend: “het is toch ook voor jou beter. Betrouwend op zijn familiale en bezittelijke kracht zei Aboe Djahl bedreigend: “bij Allah, in deze vallei ben ik iemand die de meeste aanhangers heeft. “Daarna werden deze ayaat geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Reciteer, in de naam van jouw Heer Die heeft geschapen. Hij schiep de mens de mens uit een bevruchte eicel.Reciteer! Jouw Heer is de Meest Edelmoedige, Die (de mens) heeft geleerd met de pen te schrijven, die ( de mens) heeft geleerd wat hij niet wist. Nee, inderdaad niet, de mens gaat zich te buiten (aan zelfgenoegzaamheid), wanneer hij zich inbeeldt dat hij behoefteloos is. Tot jouw Heer is zeker de terugkeer. Heb je degene gezien die een dienaar (de Profeet) ervan weerhoudt te bidden?Heb je er over nagedacht of hij (de Profeet) zich op het juiste pad bevindt of tot plichtsgetrouwheid aanspoort? Heb je er over nagedacht of hij (die de profeet van bidden weerhoudt de Profeet) loochent en zich (van het juiste pad) afwendt? Weet hij dan niet dat Allah ziet (hetgeen hij verricht)?Nee, nee! Indien hij er niet vanaf ziet, grijpen Wij hem zeker bij (de haarlokken van) zijn voorhoofd (en werpen hem in de Hel), dat leugenachtige, zondige voorhoofd. Laat hem zijn aanhangers bijeenroepen. Wij zullen Onze hellewachters (de bestraffende engelen) eveneens bijeenroepen.Nee! Gehoorzaam hem niet, doch kniel neer en zoek (alleen) toenadering (tot Hem).

Intercruiser 28
28 December
28 - Denkraam
Nummer 28
Akta 28 - Karpe Noktem
TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Slow Management 28
Folia 28 - Folia Web
dirk-aanbiedingen-week-28
plus-folder week 28
KIA ORA 28 - Les Mills
Geraardsbergen info 28 - Stad Geraardsbergen
in dit nummer voor binnenkort domoticakrant 28 - Vantage
Van 12 tot 28 Mei 2007 - Meetjesland.be
Folia 28 GZ - Folia Web
Gedragscode-versie-1.1-28-oktober
Zoutpot nr. 28 - Stad Zoutleeuw
De aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 november
28 juli 2012 - Efteling
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
Jaargang 2013, Week 28
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
Fietsverkeer 28 - Fietsberaad
ONDERNEMER IN BEELD 28
Bijlage 28 - Gemeente Oss
TKA 28 KS - Palfinger
nettorama-folder week 28
01-28-Pdilemma06
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
Zarro cruiser 28