Views
4 months ago

ilovepdf_merged (28)

Wa’t - Tien

Wa’t - Tien Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Wa’t-tieni wa’z-zaytoeni 2. Wa toeri sieniena 3. Wa hâdza’l balladi’l amien 4. Laqad chalaqna’l insâna fie ahsanni taqwiem 5. Ŝum-ma radadnâhoe asfala sâfilien 6. Il-la’l-ladzîna âmanoe wa°ammiloe’s-sâlihâti falahoem adjroen ghajroe mamnoen 7. Famâ yoekadz-dziboeka b°a’doe bi’d-dien 8. Alaysa’l-lâhoe bi ahkami’l hâkimien

De daverende Reden van openbaring Deze soera werd neergedaald, - Als een antwoord tegen diegenen die de dag des oordeels loochenden terwijl er zoveel duidelijke bewijzen zijn van Allah. Om te tonen dat Allah op deze aarde en in het Hiernamaals de beste rechter is. Hij deelt Zijn gunsten uit onder alle schepsels (gelovige en ongelovige mensen en dieren) Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Bij de vijg en de olijf en bij de berg Sinai en bij deze veilige stad (Mekka). Inderdaad, Wij hebben de mens in de beste gedaante geschapen. Vervolgens hebben Wij hem verlaagd tot het laagste van het laagste. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, voor hen is er een duurzame, oneindige beloning. Wie kan jou daarna (de Dag des) oordeels nog doen loochenen? Is Allah niet de Rechtvaardigste van de rechters?

Intercruiser 28
28 December
28 - Denkraam
Slow Management 28
TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Akta 28 - Karpe Noktem
dirk-aanbiedingen-week-28
plus-folder week 28
Folia 28 - Folia Web
28 - Frans Walkate Archief
Tangen BUGARI Groep 28
28 (ver)antwoord
InterConnect 28 - Imec
28 juli 2012 - Efteling
Binnendijks 2017 27-28
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
S.28 - Avaghon
C1000 folder week 28
28 juli 2012 - Efteling
Fietsverkeer 28 - Fietsberaad
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
ONDERNEMER IN BEELD 28
Binnendijks 2018 27-28
folder-week26-27-28
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
Jaargang 2013, Week 28
JAARGANG 28 - Vrienden van Blijdorp
e 1968/28 - Tento.be
150330 derde helft 28
Zarro cruiser 28