Views
1 month ago

ilovepdf_merged (28)

Al-lahoem-ma bârik

Al-lahoem-ma bârik Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma bârik °alâ say-yidinâ Moham-madin wa°alâ âli say-yidinâ Moham-med 2. Kamâ bârakta °alâ Ibrâhiema wa °alâ âli Ibrâhiem 3. In-naka hamiedoen madjied Betekenis van de soera Allah is de grootste. O Allah! Zegen onze heer Mohammed en de volgelingen van onze heer Mohammed. Zoals u Ibrahiem en de volgelingen van Ibrahiem hebt verheven. Voorzeker! U bent geprezen, verheeflijkt

Ra bana Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Rab-bânâ âtinâ fid-doenyâ hassanatan wa fil âchirati hassanatan wa qinâ °adz^ban-nâr 2. Rab-banaghfirlië wal i wâliday-ya wa lil moe’miniena yawma yaqoemoel hisâb Betekenis van de soera Allah is de grootste. Onze Heer! Schenk ons in deze wereld en in het Hiernamaals het goede. En behoed ons voor de straf van het hellevuur. Onze Heer! Vergeef mij, mijn ouders en de gelovigen op de dag dat afrekening wordt gemaakt.

wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
140317 derde helft 28
150330 derde helft 28
e 1968/28 - Tento.be
M-auto magazine | 28
28-04-2010 Presentatie leveranciers
TZ-krant 28 - Trefpunt Zelfhulp
Van Daal Woonjournaal #28, april 2018