Views
5 months ago

ilovepdf_merged (28)

Qoenoet 1

Qoenoet 1 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma in-nâ nasta°ienoeka wa nastaghfiroeka wa nastahdiek 2. Wa noe’minoebika wa natoeboe ilayk 3. Wanatawak-kaloe °alayka wa noeŝnie °alayka’l-chayra koel-lahoe nasjkoeroek 4. Walâ nakfoeroek 5. Wa nachla°oe wa natroekoe man-yaf djoeroek Betekenis van de soera Allah is de grootste. Allah, wij vragen Uw hulp en Uw vergiffenis. Wij vragen Uw leiding en geloven in U. We wenden ons tot U in berouw en vertrouwen volledig op U. We prijzen U op de beste manier en danken U. Wij ontkennen Uw gunsten niet. En wij verzaken en verwerpen hen die U niet gehoorzamen.

Qoenoet 2 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma iy-yâka na°boedoe wa lakka noesal-lie 2. Wa nasjdoedoe wa ilayka nas°a 3. Wa nahfidoe nardjoë rahmataka wa nachsja adzâbakka 4. In-na adzâbakka bil-koef-fâri moelhiq Betekenis van de soera Allah is de grootste. O, Allah, wij aanbidden U alleen en ons gebed is voor U We werpen ons neer voor Uw aangezicht en we wenden ons haasg tot U. Wij hopen op Uw barmhargheid en vrezen Uw straf. Uw straf zal zeer zeker de ongelovigen treffen.

TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
e 1968/28 - Tento.be
150330 derde helft 28
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
140317 derde helft 28
M-auto magazine | 28
Gedragscode-versie-1.1-28-oktober
Zoutpot nr. 28 - Stad Zoutleeuw
Folia 28 GZ - Folia Web
Van 12 tot 28 Mei 2007 - Meetjesland.be
in dit nummer voor binnenkort domoticakrant 28 - Vantage
Geraardsbergen info 28 - Stad Geraardsbergen
De aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 november
TZ-krant 28 - Trefpunt Zelfhulp