Views
1 week ago

ASBESTMAGAZINE EDITIE nr 9 - APRIL-MEI 2018

Asbestbeleidsplan Asbest

Asbestbeleidsplan Asbest integraal onderdeel van het veiligheidsbeleid Leuker niet, beter wel. Een asbestbeleidsplan lijkt misschien niet sexy, maar heeft veel voordelen voor bedrijven. Asbest krijgt vaak pas aandacht als bedrijven gaan slopen of renoveren, maar waarom niet eerder een beleid, overzicht en plan omtrent asbest formuleren? Bij steeds meer bedrijven is asbest integraal onderdeel van het veiligheidsbeleid; MVO op z'n best. Mens en milieu serieus nemen is goed voor de onderneming. Ronald Grinwis, KVGM coördinator bij Kiwa Compliance en veiligheidskundige kent het klappen van de zweep. In zijn rol helpt hij bedrijven met het opstellen van hun beleidsplan. Als veiligheidskundige heeft hij de expertise op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. "Mijn expertise is breder dan asbest, maar vanuit mijn rol bij Kiwa Compliance help ik vooral op het gebied van asbest. De coördinator op het gebied van KVGM (Kwaliteit veiligheid gezondheid milieu) is vaak het geweten van een bedrijf: 'Hier houd ik me intern mee bezig, maar ook met de klant.'" GEEN 'GREENWASHING' "Het is meer dan moeten, het is ook een kwestie van willen", zegt Ronald Grinwis. Het goed opstellen van een asbestbeleidsplan helpt bedrijven niet alleen met het beheersbaar en inzichtelijk maken van risico's, het helpt ze uiteindelijk ook met het verder ontwikkelen van hun onderneming, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dit is geen 'greenwashing', het gaat hier om pragmatisch beleid dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Wij zien het beleidsplan als fundament om alles goed op orde te hebben, dit geeft een duidelijk signaal af naar alle stakeholders van een concern." Volgens Grinwis komt bij de meeste bedrijven asbest pas op de agenda na een calamiteit of bij sloop- of renovatiewerkzaamheden. "Volgens de wet moet je voordat je sloopt of renoveert namelijk een asbestinventarisatie doen. Maar daarvóór is er amper aandacht voor asbest en hoe hiermee om te gaan. Onbekend maakt onbemind. Nu is asbest natuurlijk altijd wel onbemind, maar meer bedrijven zouden preventief actie kunnen ondernemen door hun zaken goed op orde te maken met een goed beleidsplan. Hiermee geef je zowel extern als intern een signaal af en uiteindelijk scheelt het tijd en geld als er zich calamiteiten voordoen of als er gesloopt of gerenoveerd gaat worden." CORE BUSINESS In het beleidsplan staan de doelstellingen beschreven van het bedrijf binnen de kaders van de wetgeving. Wat is belangrijk voor mijn bedrijf? Waar liggen de risico's? Waar is asbest aanwezig? Wat doen we bij sloop? En wie is verantwoordelijk voor de communicatie bij een calamiteit? Voor elk bedrijf kan dit anders zijn, want het hangt nauw samen met het type werkzaamheden dat een bedrijf uitvoert. "Voor heel veel partijen is asbest, asbestbeleid en alles wat met asbest te maken heeft iets wat onnatuurlijk aanvoelt. Het is niet hun core business en dat is logisch. Kiwa Compliance helpt bij het opzetten, monitoren en implementeren van beleid binnen organisaties. Beleid 18 asbestmagazine | mei 2018

is er sec op gericht om mens (vaak medewerkers) en milieu te beschermen tegen blootstelling van asbest. Het is dan goed dat bedrijven de juiste vragen stellen: hoe ga ik met asbesthoudende toepassingen om? Hoe ga ik er voor zorgen dat werknemers en derden beschermd zijn tegen asbest?" Als je niet goed omgaat met asbest is er reële kans op onnodige blootstelling. Asbest is nog altijd volop aanwezig in toepassingen in bedrijfspanden, fabriekshallen en binnen de industrie. Ronald Grinwis: "Dit vormt meestal niet direct een gevaar, behalve als je vensterbanken kapot gaat slaan, om welke reden dan ook. Maar dat moet je dan wel weten en iemand moet er dan verantwoordelijk voor zijn om dit duidelijk te krijgen in de organisatie én erop toezien dat mensen dit weten en er ook naar handelen. Dit zijn de zaken die in een beleidsplan komen, als je werkzaamheden gaat uitvoeren moet je dus eerst beoordelen of je die werkzaamheden wel veilig kunt uitvoeren." ‘Het creëren van een asbestbeleidsplan met de klant is echt een samenwerking’ SAMENWERKING Het traject voor het opstellen van een asbestbeleidsplan begint meestal met een grondige asbestinventarisatie. Grotere bedrijven gaan vaak een stap verder en willen alles goed op orde hebben. Die hebben dan vaak een eigen safety staff die moet zorgen voor de algehele veiligheid op de locatie. "Het creëren van een asbestbeleidsplan met de klant is echt een samenwerking", zegt Ronald Grinwis. "Het is niet zo dat wij als Kiwa Compliance wel even komen zeggen hoe het werkt. Wij zijn allemaal professionals met kennis van specifieke zaken met andere invalshoeken. We vragen altijd eerst wat een opdrachtgever zelf verwacht en wat zijn eigen ideeën zijn bij een asbestbeleidsplan. Na verdere kennismaking van het team en de locatie beginnen wij met het opstellen van een document dat alle risicopunten en mogelijke scenario's in kaart brengt. Hier hoort bijvoorbeeld een mogelijke calamiteit bij. Wat doe je als…? En wie is daar dan verantwoordelijk voor? Na het opstellen bespreken we dat en dan vullen we het aan. Zo werken we stap voor stap samen naar een totaalplan. Voor grote professionele spelers is het asbestbeleid slechts een onderdeel van een breder veiligheidsbeleid, dat in veel gevallen veel verder gaat dan de wet- en regelgeving." Meer informatie: Over de auteur: Ronald Grinwis, KVGM coördinator bij Kiwa Compliance en veiligheidskundige www.kiwacompliance.nl Kiwa Compliance is een expert op het gebied van milieu- en gezondheidsvraagstukken. Sinds 1999 houdt het bedrijf zich bezig met risico- en compliance management van gevaarlijke stoffen. Ze voeren onderzoek uit en leveren advies op maat, bieden ondersteuning en doen projectmanagement bij sloop en saneringen. www.kiwacompliance.nl mei 2018 | asbestmagazine 19