Views
1 week ago

ASBESTMAGAZINE EDITIE nr 9 - APRIL-MEI 2018

30 asbestmagazine | mei

30 asbestmagazine | mei 2018

'Luchtkwaliteit'. Na opheffing van de normcommissie 'Luchtkwaliteit' in 2015 is de werkgroep omgezet naar een volwaardige normcommissie 'Asbest in lucht'. Sindsdien zijn de normen NEN 2990 en NEN 2991 vervaardigd en herzien. De norm NEN 5896 en NEN 2939 worden thans of zeer binnenkort herzien. In een volgend artikel zullen wij hierover uitgebreider vertellen. Herziening NEN 2990 ('Eindcontrole na asbestverwijdering') De belangrijkste focus van de normcommissie 'Asbest in lucht' is momenteel de tweede herziening van NEN 2990. Na publicatie van de eerste versie in 2005 is deze norm voor het eerst herzien in 2012. In 2015 vond de normcommissie dat de norm als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en voortschrijdend inzicht opnieuw moest worden herzien. Medio 2017 is het normontwerp voor publieke consultatie gepubliceerd en is er een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd door NEN om invulling te geven aan het herzieningsproces. Op basis van deze publieke consultatie zijn erg veel commentaren binnengekomen die momenteel stuk voor stuk worden beoordeeld door de normcommissie. Het streven is dat de definitieve nieuwe versie van NEN 2990 medio 2018 zal worden gepubliceerd. In het volgende nummer van Asbestmagazine zullen we ingaan op de wijzigingen in de herziene norm. Dit artikel is tot stand gekomen in overleg met NEN en de leden van de normcommissie 'Asbest in lucht' Jan van Willigenburg is sinds 1992 betrokken bij de ontwikkeling van de asbestsector in Nederland. Tot 1 januari 2017 was hij werkzaam als ‘adviseur beleid en communicatie’ bij BME in Vianen dat later is opgegaan in Oesterbaai bv. Sinds 2008 leidt hij circa acht intervisiebijeenkomsten per jaar in het domein asbest voor gemeenten en regionale overheden in de regio's Utrecht en Rijnmond. Vanaf 1 januari 2018 is hij voor zichzelf begonnen als onafhankelijk adviseur ‘JvW Consult’. (www.jvwconsult.nl) Voor asbestzaken - certificatieschema en bouw-cao www.borg-advocaten.nl Borg advocaten Brediusweg 55 1401 AC Bussum t. 035 24 00 370 e. info@borg-advocaten.nl mei 2018 | asbestmagazine 31