Views
1 week ago

ASBESTMAGAZINE EDITIE nr 9 - APRIL-MEI 2018

4 asbestmagazine | mei

4 asbestmagazine | mei 2018

kort nieuws Linkedin Groep AsbestKennis/Asbestmagazine 1500 leden voorbij! Een mijlpaal: meer dan 1500 mensen hebben zich inmmiddels aangemeld als lid van de Linkedin Groep AsbestKennis/ Asbestmagazine. Hét onafhankelijke podium om inhoudelijk te discussiëren over asbestgerelateerde zaken. De groep AsbestKennis bestaat sinds februari 2009 (gestart door Rob Arzoni). Vanaf 2016 heeft Asbestmagazine zich direct aan de groep verbonden en ontstond de groepsnaam AsbestKennis/Asbestmagazine. Deze groep heeft als doel kennis en informatie met betrekking tot asbest te delen ter bevordering van begrip en diepgang. Een belangrijk uitgangspunt was en is de onafhankelijke status. AsbestKennis/Asbestmagazine biedt een onafhankelijk podium om inhoudelijk te discussiëren over asbestgerelateerde zaken. ASBESTKENNIS/ASBESTMAGAZINE Foto: Beth McCullough - licensed CCA-SA2.0 www.flickr.com/photos/ coletivomambembe/4305859251 (work is modified by user) AsbestKennis/Asbestmagazine zijn professionals die in de asbestsector werkzaam zijn maar ook professionals uit andere sectoren die in hun werk met asbest te maken hebben of krijgen. Omdat de sector steeds complexer wordt zal er ook steeds meer behoefte zijn om standpunten uit te wisselen en elkaar te informeren over belangrijke zaken. U kunt zich aanmelden via deze link: www.linkedin.com/groups/1813190 Provincie: half miljoen euro voor Zon Op Erf De provincie Gelderland trekt 500.000 euro subsidie uit om vijf demonstratieprojecten van Zon Op Erf uit te laten voeren door de AGEM. Doel van Zon op Erf is om leegstaande schuren op boerenerven te slopen en te vervangen door zonnepanelen. Hiermee wordt verloedering door ongebruikte schuren tegen gegaan en wordt er tegelijkertijd duurzame energie geproduceerd. Ook worden bij de sloop van de stallen asbestdaken gesaneerd. Gedeputeerde Bea Schouten: “Het opruimen van leegstaande schuren, duurzame energie opwekken en saneren van asbestdaken zijn stuk voor stuk belangrijke opgaven voor ons. We dragen graag bij aan dit soort slimme initiatieven waarbij meerdere doelen worden gecombineerd.” Van landbouwboer naar zonneboer Vorig jaar werd de eerste fase uitgevoerd door AGEM in opdracht van de acht Achterhoekse gemeenten en ondersteund door de provincie. Toen werd onderzocht of er geïnteresseerde boeren zijn en of het rendabel kan zijn voor boeren om schuren te slopen en zonnepanelen op hun vrijgekomen erf te plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat dit kan, maar dat een aantal factoren essentieel is, zoals aansluitkosten op het elektriciteitsnet, rentepercentage banklening, SDE+ subsidie, kostprijs installatie, sloop-en saneringskosten en het wijzigen van het bestemmingsplan. Om in de praktijk te testen hoe dit uit zal pakken worden nu door AGEM vijf demonstratieprojecten uitgewerkt. Saneren asbestdaken, aanpakken leegstand en duurzame energie Gelderland wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moet er veel meer duurzame energie opgewekt worden. Ook moet er een oplossing komen voor de verloedering in de Achterhoek door de vele leegstaande boerenschuren. Schuren met asbestdaken vormen nog een extra opgave. In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn en met name agrariërs hebben nog veel asbestdaken liggen op hun schuren. Door de sanering van de daken te combineren met een duurzaam verdienmodel, kan het aantrekkelijker worden voor boeren om te saneren. mei 2018 | asbestmagazine 5