Views
6 days ago

ASBESTMAGAZINE EDITIE nr 9 - APRIL-MEI 2018

kort nieuws VOAM-VKBA

kort nieuws VOAM-VKBA publiceert protocol voor het onderzoeken van asbest in grond in kruipruimten van bouwwerken VOAM-VKBA, de branchevereniging voor inventarisatiebedrijven in de asbestsector, heeft een protocol opgesteld voor het onderzoeken van asbest in de (bovenste) grondlaag die zich in kruipruimten kan bevinden. Aanleiding om dit protocol op te stellen is dat er soms onduidelijkheid is of deze grondlaag als onderdeel van een bouwwerk moet worden beschouwd of als onderdeel van de bodem. Met de hiermee samenhangende verschillende regelgevingen die van toepassing zijn. VOAM-VKBA hanteert als uitgangspunt om deze, vaak later aangebrachte laag grond of zand, als onderdeel van het gebouw te beschouwen. Met als gevolg dat de aanpak dient te voldoen aan het regiem van bijlage XIIIa art. 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling (werkveld specifieke certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering en asbestinventa-risatie). In het protocol is uitgewerkt hoe de inventarisatie dient te worden uitgevoerd en onder welke condities eventueel aangetroffen asbest dient te worden verwijderd. Het protocol is een gezamenlijk product van de leden van de VOAM-VKBA en is gratis te downloaden via: www.voam-vkba.nl Voor meer informatie: Secretariaat VOAM-VKBA, secretariaat@voam-vkba.nl, tel. 0348-478 057 of 06-52 64 53 97. BOEKEN Asbest, Toezicht en Handhaving Asbest, Toezicht en Handhaving (derde druk) biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze derde, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie, bovendien zijn verschillende hoofdstukken uitgebreid om zodoende een nog vollediger overzicht te kunnen neerzetten. Voor een optimaal resultaat is up-todate kennis van de asbestrechtspraak essentieel, zowel voor bestuursorganen die handhavend optreden als voor burgers en bedrijven die te maken hebben met dergelijk handhavend optreden. Asbest, Toezicht en Handhaving helpt u dit te bereiken! Auteurs: mr. P.A.J. Huijbregts, mr. T. Segers en mr. J. Bekke Verschenen: 6 maart 2018 ISBN: 9789492952004 Asbest. Leugens, chantage en mensenlevens ‘Maart 2017. Onder massale belangstelling wint de familie Jonckheere het allereerste asbestproces in België. Het verdict is duidelijk: de vroegere bouwonderneming Eternit wist dat asbest dodelijk was maar ging jarenlang door met productie en verkoop. 'Dan ben je een klootzak', vatte presentator Thomas 6 asbestmagazine | mei 2018

kort nieuws Samenwerking TAS en Nomacon Vanderveken, die zelf zijn vader aan longvlieskanker verloor, de situatie samen op tv.’ Een aangrijpend verhaal over winsthonger versus mensenlevens, de ‘Ich habe es nicht gewusst’ van de politiek en asbestland België waar nog steeds tonnen Eternitplaten liggen. Met een voorwoord van advocaat Jan Fermon en een nawoord van Thomas Vanderveken. Eric Jonckheere is piloot. Hij is voorzitter van Abeva, de Vereniging van Asbestslachtoffers. Oorspronkelijke titel: Ma guerre contre l'amiante, La Boîte à Pandore, Parijs, 2013 ISBN: 9789462671188 Technical Asbest Services (TAS) heeft klantgerichtheid en service hoog in het vaandel staan. Om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij besloten een samenwerkingsverband aan te gaan met Nomacon Asbestinventarisatie BV. Per 1 december 2017 worden de activiteiten gezamenlijk vanuit Vianen uitgevoerd. TAS blijft u vanuit zijn eigen identiteit en op bekende werkwijze bedienen, met dezelfde mensen en op het serviceniveau dat u van ons gewend bent. TAS heeft hier vanaf 2012 op een proactieve manier op ingespeeld en willen dit graag blijven doen. Daarom is er besloten om samenwerking te zoeken met een partner die dezelfde visie deelt en op deze manier een nog steviger basis kan vormen voor een solide toekomst. Nomacon Asbestinventarisatie BV is zo'n partner. Door de nieuwe samenwerking wordt de backoffice versterkt en wordt TAS flexibeler qua inzet op locaties en is in staat de projecten sneller af te ronden. Verder kunnen we een bredere en snellere respons geven bij calamiteiten of het aantreffen van onvoorzien asbest. Gezamenlijk zijn we als groep breed inzetbaar op alle markten met name industrie, maritiem vanuit TAS en vastgoed vanuit Nomacon asbestinventarisaties BV. www.nomacon.nl www.tasbest.eu mei 2018 | asbestmagazine 7