Views
1 week ago

ASBESTMAGAZINE EDITIE nr 9 - APRIL-MEI 2018

Asbestspecialisten en

Asbestspecialisten en landmeetkundigen werken samen aan betrouwbare overheidsdata Heerhugowaard heeft alle asbestdaken in beeld Marc Zwart van Heerhugowaard met op de achtergrond een schuur waarvan het dak uit de inventarisatie met fotogrammetrische software als asbesthoudend is bestempeld. 8 asbestmagazine | mei 2018

Het is tot op heden nog niet voorgekomen. Een gemeente die haar inwoners met een asbestverdacht dak aanschrijft voor een collectieve saneringskorting. Binnen vijf weken had Heerhugowaard de juiste mensen binnen deze doelgroep in het vizier. Hoe kwamen zij zo snel tot dit resultaat? Projectleider Marc Zwart van de gemeente Heerhugowaard geeft antwoord. Door: Jeroen Wolbers Ga er maar aan staan. Een onafhankelijke organisator van groepsaankopen benadert jouw gemeente om voor alle particuliere huiseigenaren met een asbestdak collectief de sanering in te kopen. Niet alleen het complete saneringsproces wordt uit handen genomen, ook de plaatsing van het nieuwe dak. Als toetje krijgen de inwoners een forse collectiviteitskorting. Het overkwam Marc Zwart van de gemeente Heerhugowaard. De milieucoördinator was direct enthousiast, maar kwam tegelijkertijd voor een pittige uitdaging te staan. "Als we wilden meedoen, moesten we binnen vier weken met een overzicht van de asbestverdachte daken komen. Maar we hadden nog helemaal geen asbestinventarisatie gedaan. Hoe ga je dat aanpakken? Hebben we daar wel budget voor? En hoe ligt dat bij de politiek", somt hij terugkijkend de pijnpunten op. ASBESTDAKENINVENTARISATIES De wethouder was meteen voor en de benodigde investering snel vrijgemaakt. Maar hoe krijg je binnen vier weken een asbestinventarisatie voor een gemeente met vijfenvijftigduizend inwoners verdeeld over tweeëndertigduizend objecten in beeld? Op zich is het herkennen van een asbestdak met de juiste expertise niet lastig. Doelgerichte asbestinventarisatie op afstand De aanpak van RPS bestaat uit het combineren van driedimensionale luchtfoto's met specifieke asbestkennis. De eerste inventarisatie wordt uitgevoerd met behulp van actuele luchtfoto's binnen geografische informatiesystemen. Op basis hiervan wordt gekeken of er sprake is van asbestverdachte daken. Door het combineren van specifieke informatie over dakoppervlakten, zonnepaneelopties, bestemming en het bouwjaar van panden is het mogelijk eenvoudig selecties te maken. Die informatie biedt concrete handvatten voor het maken van adequaat beleid. Neem voor meer informatie contact op met Tim Holtel, teamleider Landmeten RPS: Telefoon: 088-99 04 800 Mail: tim.holtel@rps.nl. Echter, grote aantallen en verschillende typen eigenaren maken het complexer. Want, waar bevinden die daken zich precies en om wat voor soort type dak gaat het? Behoren ze toe aan woningen, bedrijven of boerderijen. "Als je alle gebouwen moet aflopen om de daken te bekijken kost dat veel tijd. En de vraag is dan natuurlijk altijd nog of je erbij kunt komen", weet Marc. Heerhugowaard zocht contact met RPS advies en -ingenieursbureau dat diverse brondata voor landmeetkundige inwinwerkzaamheden inzet voor asbestdakeninventarisaties. Want, de tijd dat landmeters alleen naar buiten gingen om gegevens te verzamelen, ligt inmiddels achter ons. De GIS-deskundige haalt de gegevens van achter het bureau van buiten naar binnen met fotogrammetrische software. Hiervoor beschikt hij over een landsdekkend en actueel geografisch informatiesysteem met driedimensionale luchtfoto's die hij met een speciale bril kan bekijken. De luchtfoto's zijn gekoppeld aan andere (open) geodatasets, zoals de kadastrale kaart, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Basis Register Adressen en Gebouwen (BAG). Zo kan de GIS-deskundige bijvoorbeeld direct alle opstallen jonger dan 1993 (asbestverbod) eruit filteren. De panden zonder BAG-identiteit, zoals een zelf gebouwd schuurtje of kippenhok, werden gelinkt aan het kadastraal nummer van het hoofdverblijf om zo alsnog naam en adres te achterhalen. SNELKOOKPAN Na de eerste selectie bleven de panden ouder dan 1993 over. De landmeter en asbestspecialist namen deze objecten met de software onder de loep. Ze keken hierbij onder meer naar de textuur en kleurstelling van de verdachte golfplaten waarin vaak veel asbest is verwerkt. Ze zien er verweerd uit en er groeit mos op. Bij twijfel kan een asbestdeskundige aanvullend veldonderzoek doen. De inventarisatie leverde uiteindelijk 875 asbestverdachte daken op. Na het uitfilteren van de zakelijke sector, bleven er 416 particuliere eigenaren over. Ze kregen een brief met daarin een luchtfoto van hun perceel en het asbestdak en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Uiteindelijk kozen 35 particuliere eigenaren voor de collectieve inkoop en vijf eigenaren om het zelfstandig uit te voeren. "Dat lijkt misschien weinig", merkt de projectleider op. "Maar gezien de tijdsdruk dat mensen binnen een paar weken moesten beslis- mei 2018 | asbestmagazine 9