Views
5 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op 4 september 1920 werd

Op 4 september 1920 werd de nieuwe zagerij van de baron de Lamberts (Frans Vandegoor) werd door elektrische drijfkracht in werking gesteld, zij is nu een der grootste van den omtrek en kan tot 1.000 voet planken per uur. Verleden donderdag 25 september 1919 had hier in Eigenbilzen de begrafenis plaats van baron Rodolph de Lamberts – Cortenbach, weduwnaar van Hortense Cruts. Wijlen baron de Lamberts stamde van een adellijke familie, zijn vader vervulden het hoge ambt van gouverneur van de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg. Oud strijders Op zondag 5 juni 1921 vierden de oud strijders het vlaggenfeest. Om 15 uur. Overhandiging van het vaandel door Frans Theelen, volksvertegenwoordiger en Spaas , krijgsdokter. Om 16 uur. Optocht naar de feestweide waar onze fanfare Aurora, de fanfare Lauwerkrans uit Mopertingen en de fanfare Eer en deugd uit Rosmeer hun concert brachten. Het bestuur: Swennen Leo – voorzitter De commissieleden zijn, Meesters G., Gilissen J en Martens Th. Als uithangbord was er te lezen De beste bieren vindt men aan de buffetten 1 en 2 op de feestweide. Speciaal bier van de twee brouwerijen van Eigenbilzen. De plechtige inhuldiging van het monument der gesneuvelde en huldebetoon ter ere de oud - strijders van de eerste wereldoorlog. Voor de oorlog stond onze gemeente aan de spits van het aanzienlijk aantal grijsaards. Nu telt men er nog op een bevolking van 1200 inwoners 12 grijsaards van 80 tot 92 en 30 van 70 tot 80 jaar. Dus wie van een lang leven houdt, kom dan in Eigenbilzen wonen. Bij de beslissing van de gemeenteraad zal op 24 december 1921 een openbare telefoondienst installeren op het gemeentehuis, zal ook dienst doen voor de ganse bevolking. In vergadering van de gemeenteraad op 20 december 1921, werd de heer Martens Theodoor, oud strijder, benoemd als voorzitter van het Armbureel in vervanging van zijn vader, ontslaggever. 104

Onze handelaars van rond 1920 in Eigenbilzen. Boelen Lambert, Dorpsstraat 27 winkelier Boelen Pieter, Bremenstraat 4 schrijnwerker Boelen Pieter, Kerksteeg 1 cafè bij Pieke boelen Biesmans Renier, Lochtstraat schrijnwerker Brepoels Marcel, Winkelomstraat 20 brouwer (Cielke van de Renkes) Claessens Jaquues, Winkelomstraat 16 handwerker Claessens Lambert, Winkelomstraat 16 handwerker Coenen Pierre, Heseputterstraat 3 handwerker (Coensje) Croux Denis, Dorpsstraat 5 handelaar Croux Jacobus, Dorpsstraat 20 kleermaker Croux Pieter, Dorpsstraat 20 hoefsmid Gillissen Hubert, Breemestraat 3 handwerker Gillissen Joannes, Winkelomstraat 13 schrijnwerker Gillissen Paulus, Dorpsstraat 2 schrijnwerker Grootaers, of Deroo cafè, Restaurant, naast de Bie, klein huisje Jans Lambert, Statiestraat 4 handelaar Martens Willem Hartenberg café in St.Anneke, Willem de slachter Meers Herman, Dorpsstraat 46 klompenmaker Meesters Jan, Heseputter 8 hoefsmid Meesters Joseph, Kattestraat 2 tuinier Meesters Paulus, Meereweg 12 cafè de Bessem Meuris Hendrik, Heseputter schrijnwerker Muizenbeek Jan, Hanestraat 3 cafè, een van die huizen waar de Jungle bar was Moens Eugéne, Dorpsplein handelaar Moosen Dorpsplein cafè, Du Fanfare Nijst Pieter, Hartenberg 2 cafè, de vlaamse Kerels Schoups Cornelis, Statiestraat 12 cafè, de la Gare Schoups August, P.J. Statiestraat 12 kleermaker Schoups Lambert, Bremenstraat 2 kleermaker Souvereyns Egide, Hartenberg 3 haarkapper, en cafè bij Julke Steegen Hendrik, Lochtstraat 20 cafè, het Dorstig Hert Steegen Jan, Beekomstraat 3 fruithandelaar bij Stége Steegen Jan, Statiestraat 8 schoenmaker, cafè du Pont Steegen Willem, Hartenberg 5 cafè, St. Anneke Swennen Francis, Heseputterstraat 9 rentenier, grondeigenaar Swennen Godfried, Statiestraat 10 cafè, had cafè in het huis van de Bie (nu Meers) Swennen Walfried, Kerksteeg 2 handelaar Swennen Lambert, Dorpsstraat 25 cafè, Du Centre bij Fin van ‘t zwat Swennen Leo, Dorpsstraat 30 schrijnwerker, Lio van Aotje Swennen Jozef, Heseputter 6 schrijnwerker Swennen Pieter, Mereweg 10 schrijnwerker, Pie van Aotje Vandesavel Lambert, Hanesteeg 4 smidsgast Vandooren Arnold, Lochtstraat 9 hoefsmid, ook cafè, waar Vanharen woonden Vandooren Godfried, Huitemerstraat radenmaker, nu fietenstraat Vandooren Mathijs, Dorpsstraat 24 fruithandelaar, Thijs op ‘t terp Vandooren Pieter, Lochtstraat 12 winkelier, de Piët Vandooren Jan, Dorpsstraat 52 schoenmaker Vandooren Godfried, Dorpsstraat 52 cafè, Français, nu bij Jean Vandooren - Steegen Vangronsveld Hubert, Heseputter 21 radenmaker 105

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
102-148 - Stichting Grueles
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen
m éér dan 9-to-5 m éér dan 9-to-5 - Sodico
i n fo r m e e r t - Gemeente Lede
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
Editie sept - okt 2012 - WZC de Lichtervelde
augustus - Oosterhoutse Golf Club
Pinguïns en Plusbeurs Laatste loodjes in Noorwegen - Cittaslow
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Zilt Magazine 42 - 24 september 2009
Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...
[2012] hoeselt - gemeenteberichten 246 augustus.indd - Hoeselt.Be