Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Zondag 17 juli om 14,30

Zondag 17 juli om 14,30 uur ontvangst der deelnemende maatschappijen aan de school (spoorweg) en aanbieding van de erewijn. Om 15 uur optocht naar de feestweide, waar concerten gegeven werden. De deelnemende maatschappijen waren: Beverst, fanfare “Ons Verlangen”, bestuurder Peters. Bilzen, Kon. Fanfare, bestuurder Van den Oostende. Gellik, fanfare “De Hoop”, bestuurder Thomassen. Gr. Spouwen, fanfare “Sint Cecilia”, bestuurder Moermans. Kl. Spouwen, fanfare “De Eendracht”, bestuurder Nivelle. Lanaken, Kon. Harmonie “Weergalm der Maas”, bestuurderDe Pauw. Munsterbilzen, fanfare “Verenigde Vrienden”, bestuurder Hansen. Rosmeer, fanfare “Eer en Deugd”, bestuurder Oosterbosch. Rijkhoven, fanfare “St. Isidorus”, bestuurder Collas. Smeermaas, fanfare “De Grensbewoners”, bestuurder Schreurs. Vlijtingen, Kon. Harmonie “, bestuurder Van den Oostende. Waltwilder, fanfare “Echo des Wouds” bestuurder Moors. Om 21 uur, concert door de Kon. Fanfare Aurora van Eigenbilzen, bestuurder P. Schreurs. Grote verlichting en monstercramignon. Om 22 uur, prachtig vuurwerk, afgestoken door het huis Henri Caes uit Molenbeek. Een brief van Harrie Nijssen als schrijver – schatbewaarder van de fanfare op 1 maart 1927. 1. Wij danken voor de steun die gij altijd getoond hebt aan onze toneelafdeling, met het oog op vooruitgang en gemak voor onze toneelspelers, heeft het bestuur een piano aangekocht. 2. Dit jaar staat onze fanfare ook een feest te wachten namelijk het honderdjarig bestaan, en zal met de eretitel bekroond worden als “Koninklijke Fanfare Aurora”. Wij weten dat onze bevolking fier is op onze maatschappij, zeker 125 steunende storten jaarlijks hun penning, ’t zij als bescherm- of erelid. 3. Om de onkosten van de feestelijkheden te dekken heeft het bestuur besloten een geldinzameling te doen. 116

4. Daar ons bestuur slechts bestaat uit werkende leden is er besloten, commissieleden bij te nemen, buiten de fanfare. Wij hopen dus, geachte medeburgers, dat u het voorgaande met genoegen in overweging zult nemen en zult samen werken tot nog een grotere bloei en vooruitgang van onze maatschappij. Zo wordt de leuze bewaard, “Eendracht maakt Macht”. Na het aftreden in 1926 door ziekte van dirigent en voorzitter Alfons Nivelle moest een nieuwe voorzitter gekozen worden. Twee notabelen van het dorp, Moens en Vertessen, werden aangezocht als kandidaat. Na twee stembeurten en met één stem meerderheid werd Moens de nieuwe voorzitter. Deze verkiezing, tussen twee niet Eigenbilzenaren, is niet vreemd aan de tweedracht in Eigenbilzen. In hetzelfde jaar werd hij ook op 39 jarige leeftijd verkozen tot burgemeester van Eigenbilzen. Op 1 oktober 1927 had men een derde jongens klas bij, die zou bekleed worden door Nicolas Nijssen. Van af nu zijn er drie leerkrachten bij de jongens en drie bij de meisjes in het klooster. Op de gemeenteraadzitting van 27 januari 1928 werd besloten om gemeentegronden te verkopen om de mensen de gelegenheid te geven om een huis te bouwen. Percelen van 5 are, met een diepte van 50 m. op 10 m. breedte werd vastgesteld op 1.500 fr. per perceel. Dit zijn de acht huizen (op de citè) verlenging van de Haenestraat. Op 7 februari 1928 werd Withofs Gerard aangesteld als gemeente kabinier met een wedde van 100 fr. per maand. Hij werd elk jaar opnieuw verkozen. Met genoegen vernemen wij de benoeming in februari 1928 van Pierre Withofs van Eigenbilzen tot bestuurder der harmonie “De hoop” van Gellik. Moge onze dorpsgenoot opgroeien tot ene der beste van de provincie. Op 13 maart 1928 was een wagon kiezel aangekomen in het station van Eigenbilzen, die zal gebruikt worden, op de weg langs het spoor (nu Schaaienbosstraat) vanaf Cornelis Schoups tot aan Jan Boelen en op de weg naar Berenbroek. Een groot gedeelte van deze kiezel werd door een aantal boeren zonder toelating naar de veldwegen gebracht. Het schepencollege heeft beslist om deze boeren te straffen, ze moesten de kiezel terug opladen en naar de Beekomstraat brengen plus nog een boete. Op 24 juni 1928 werd het vaandel van de werklieden bond aangekocht voor 200 fr. Theodoor Moosen was veldwachter, overleed op de leeftijd van 41 jaar en liet twee minderjarige kinderen en een vrouw achter. Er was geen pensioen voorzien voor een veldwachter, dus; geen weduwe en wezen steun voor zijn familie. In de gemeenteraad werd beslist voor het jaar 1929 een te gemoedkoming van 500 fr. uit te trekken als steun. In 1928 werden ook twee huizen gekocht door, Herman Meers en door Lambert Steegen- Gilissen. Dat zijn die huizen waar nu voeding Diane is en er naast. De prijs voor één roede grond te pachten aan de gemeente was 15 fr. per jaar en dat voor negen jaar, dit werd beslist op 19 augustus 1929. 117

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
102-148 - Stichting Grueles
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen
m éér dan 9-to-5 m éér dan 9-to-5 - Sodico
i n fo r m e e r t - Gemeente Lede
Toeristische gids van Breda
Pinguïns en Plusbeurs Laatste loodjes in Noorwegen - Cittaslow
augustus - Oosterhoutse Golf Club
September 2009 - Kijkkez Jongerenmagazine
Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...