Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op 10 april 1931 werd de

Op 10 april 1931 werd de goedkeuring gegeven door de gemeenteraad aan volgend mensen om een huis te bouwen: Lambert Jans-Swennen Dorpsstraat Arnold Swennen-Swennen Dorpsstraat Jan Broux-Vangrondsveld Dorpsstraat Pieter Swennen Dorpsstraat Wed Cielen-Nulens Dorpsstraat Pieter Biesmans Bruulstraat Willem Steegen-Dusar Mereweg Renier Swennen-Martens Molendries Henrie Steegen-Mertens Molendries Jozef Nivelle ( stal te bouwen) Molendries Nicolas Schoups-Swennen Beekomstraat Marcel Nulens Winkelomstraat Hubert Vangronsveld Heseputterstraat. Op voorstel van schepen Emiel Degréve, voor een toelage te verlenen bij geboortes: 1. 25 fr. vanaf het 4 de kind 2. 50 fr. vanaf het 5 de kind 3. 75 fr. vanaf het 6 de kind 4. 100 fr. vanaf het 7 de kind en volgende kinderen Te beginnen vanaf 1 januari 1932. De onteigende gronden van de gemeente voor het aanleggen van het Albert kanaal bedraagd 22 ha 80 are en 17 ca voor de som van 550.000fr. uitbetalen binnen de maand na de goedkeuring. Op 2 oktober 1931 werd toch het bestek voor de doorsteek van Eigenbilzen (Hesseputterstraat tot aan de Kriekaertbeek 1450 m.) bekendgemaakt. SEGTA( sociéte d’ etudes de grands travaux d’ Anvers) alias Dumon en Vander Vin bleek met 32à 39 miljoen fr., de laagste van de dertien onderschrijvers en kreeg het werk toegewezen. De aannemer begon met de werken op 27 februari 1932 en reeds in december 1934 kon het moeilijkste deel in Eigenbilzen onder water gezet worden. Op maandag 23 oktober 1933 kwamen koning Albert I en koningin Elisabeth zich persoonlijk vergewissen van de vooruitgang der werken waarvoor in Brussel zoveel te doen geweest was. Voor het uitgraven van de sleuf van 1450 m. lang en tussen 75 en 270 m. breed gebruikte de aannemer de modernste machines van die tijd, het zand werd afgevoerd over een speciaal aangelegd spoorlijntje. Per dag ongeveer 4.000 kubieke meters vervoerd naar de stortplaats stroomafwaarts langs het kanaal. Het Albertkanaal dreef in Eigenbilzen als het ware in een betonnen kom op de onstabiele ondergrond. De taluds werden extra vlak aangelegd en voorzien van een uniek drainagesysteem om te vermijden dat zij zouden afglijden over het drijfzand. De Molenbeek, de Bezoensbeek en de Kriekaertbeek werden door middel van sifons (duikers) onder het kanaal door geleid. Albertkanaal, dinsdag 1 maart 1932, werden de werken aan het Albert kanaal hier te Eigenbilzen van start gegaan. Slechts een 20 tal werklieden, meest mensen van Eigenbilzen werden aangeworven en begonnen met het rooien van de bomen. Naar mate de werken vorderde zullen meer arbeiders aangenomen worden. 120

121

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
Herstel (1940) nr. 37 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 6 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 3 - Vakbeweging in de oorlog
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
augustus - Hoeselt.Be
BONDSKLAPPER Nr. 119 - Gezinsbond Gewest Brugge
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
102-148 - Stichting Grueles
2012 / 4 - Wijkvereniging Benoordenhout
De jeugd van tegenwoordig ... - Gemeente As
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
augustus - t Havenpypke
3 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee
augustus - Hoeselt.Be
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
Magazine 3 - Vidomes
winkelproof - BCSERVER
GB5 SEPT-OKT 2005 - Gemeente Zandhoven
GB5 SEP-OKT 2008 - Gemeente Zandhoven
Locaties Oldenzaal: Antoniuskerk Drieëenheidkerk Emmauskerk ...
Get in Touch - Centrum Mondiaal