Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op 16 mei 1933 verscheen

Op 16 mei 1933 verscheen er in de Bilzenaar. Scheert Eigenbilzen, Mopertingen den baard. Mopertingen en Eigenbilzen zijn tegenwoordig gezworen kameraden. Altijd, helaas, is ’t zoo niet geweest, in grootmoeders tijd, en nog vroeger, was ’t helemaal anders gesteld. Toen leefde ze bestendig in rusie! In zonderheid de manskerels der beide dorpen lagen bestendig ondereen overhoop. Kloppartijen van belang ontstonden, nu eens te Mopertingen, dan eens te Eigenbilzen werd er gevochten. Mopertingen en Eigenbilzen waren zelden zonder processen. Geen kermis, feest, nieuwjaar of vastenavond kon voorbij gaan of er werd slaggeleverd. Met muilperen bleef het gewoonlijk niet, zefs blauwe ogen, verbonden koppen, vol gaten en schrammen waren de overblijfsels van den twist. De oude voorzitter van de boetstraffelijke rechtbank van Tongeren, heer Coart, kende best die klanten. “ziët zje! Wier dao” vroeg hij dan aan de vechterbazen die plaats genomen hadden op de belaagde banken. En, bij de uitspaak van het vonnis peperde hij gewoonlijk hunne soldij met eenige weken. Door deze straf waren de haantjes vooruit niet aangeslagen, wat baatte het? ’s Morgens rekenden deze met Moeder Justitia af en ’s avond vielen ze weer overeen als ze links of rechts in de eene of andere herberg tegen kwamen. De uiters gedienstige burgemeester van Mopertingen, Marcel Swennen, heeft wegen naar Tongeren gemaakt, om zijn Mopertingen jongens wit te wasschen, of vrij te pleiten, dit duurde zoo lang, tot procureur Poullet zekere dag zei: “burgemeester, als ge nu nog eens afkomt om genade voor uw vechter, doe ik u zelf in hechtenis nemen!”. Die tijden zijn nu om en al die voorvallen horen tot het verleden, maar wat wil je? Dorpsgeschiedenissen zijn nooit kompleet. De geschiedenis is een eeuwigdurende repetitie van feiten. Wij leven natuurlijk in een eeuw van vooruitgang. Als men nagaat onzer huidige ministers van gedacht zijn dat menige dorpen en gemeenten zouden dienen samengesmolten te worden. Wie zal dan de mogelijkheid ontkennen, dat Eigenbilzen en Mopertingen, zekeren dag niet vereenigd kunnen worden. Ik zie deze zustergemeenten saamgesmolten in een enkele, niet een in naam misschien, maar wel een in grondgebied en in bestuur. Wij bevestigen en we voorspellen niets, we zullen wachten en een ander maal de kwestie trachten uit te maken. Op zondagnamiddag 21 mei 1933 om 14,30 uur, plechtige inhaling van onze nieuwe pastoor Thewissen. 136

24 juli 1933. Recht door zee, door een groep muziekanten en sympathisanten werd besloten tot het oprichten van een nieuwe fanfare. Jonge muziekanten werden aangeworven en onderricht door Pierre Withofs. Het bestuur bestond uit: Jozef Bollen, nijveraar, Jozef Vertessen, nijveraar, Luc Van Roey, dokter, Mathieu Goossens, ingenieur, Jan Nivelle boekhouder en Paul Lambrechts notaris. In 1939 was het mobilisatie en op 10 mei 1940 brak de oorlog uit, van toen af lag alle bedrijvigheid stil. In 1945 na de tweede wereldoorlog zodra de mogelijkheid het toeliet hebben de leden, de handen in elkaar geslagen, zich het lot van de fanfare aangetrokken en ze herschapen in een harmonie, en werd zo het korps van de nieuwe partij. Het hoe en waarom van de tweespalt in Eigenbilzen. Deze verhandeling is geen exacte geschiedenis, geen kroonlogische opsomming van wat gebeurde, neen, het was eerder een beschouwend verhaal. Wat in Eigenbilzen gebeurden, was dat dan zo speciaal, zo uniek, waarschijnlijk niet. Het kon ook elders gebeuren, misschien is het ook elders gebeurd. Waarom dan in Eigenbilzen, en waarom zo hevig, zo emotievol. Lag het soms aan de bevolking, of aan de hoofdrol spelers – niet – Eigenbilzenaren. Het waren de omstandigheden toen. 1. er was een gemeenteraad, geleid en gedomineerd door een burgemeester, een niet – Eigenbilzenaar. 2. er waren personen, onder leiding van niet – Eigenbilzenaren die deze dominantie van de burgemeester niet namen. 3. er waren suporters in beide kampen. 4. de gevolgen bleven niet uit, er kwam actie en reactie, een heel natuurlijk fenomeen. Wie de actie inzette en wie reageerde is bijkomstig. Het is het verhaal van de mens, het is zo oud als de mensheid was, is en zal zijn. Waren de hoofdrolspelers en hun hevige suporters dan slechte mensen. Neen! Ze waren niet beter of slechter dan de andere mensen. Sommige beleidsverantwoordelijken van beide kanten, namen hun taak ernstig op. En de ideologieën, het Belgicisme en het Flamingantisme, ach het waren uithangborden. Zij werden erbij gesleurd omwille van de suporters. Men leefde naast elkaar, de apartheid was alleen volledig tijdens de verkiezingen. De kinderen – de jongens alleen – werden apart opgevoed. Ieder zijn eigen school, ieder zijn eigen café, ieder zij eigen winkel en zijn eigen organisatie. Het meest spijtige feit was, dat de toemalige pastoor van de parochie openlijk partij koos en er ook naar handelde. Een niet zo priesterlijk optreden. Deze er diepe tweespalt, bekend door heel Limburg, bleek later. Met dit later bedoelen we de wereld oorlog 1940-45 en zijn nasleep. Verwonderlijk en onbegrijpelijk voor de buitenwereld, maar niet voor de Eigenbilzenaren. Deze tweespalt was zo diep dat niemand neutraal kon zijn, wist iedereen wat en hoe iedereen dacht. Men steld e geen uitdagende daden, hier door gebeurden er niets onherroepelijk, geen gewelddaden, niet tijdens en na de oorlog. Een bewijs van deze politieke volwassenheid was wel het merkwaardige feit dat het dag – dagelijks bestuur van de gemeente, voor, tijdens en na de oorlog intact bleef. Dat was zeer uitzonderlijk, misschien wel enig in Limburg. Is dit de waarheid? Misschien zijn er andere meningen en opvattingen. 137

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel