Views
8 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Gij weet nu ook al wat

Gij weet nu ook al wat ik ben, een goeie flamingant, getrouw aan god, aan paus en kerk, aan koning, troon en vaderland. Nu stak de haan zijn pootjes uit, hij winde d’ ogen sluiten, laat mij rusten zeide hij, ik sliep steeds in de buiten. En kan ‘k u ooit van dienst zijn, met al mijn ouw archieven, klim dan de nieuwe toren op, ‘k zal u goed gerieven. Dan rijmt en schrijft gij in mijn plaats, ‘k vertrouw u mijn secreten, die niemand uit het dorp hier kent, door niemand zijn geweten. Zo zal men weten hoeveel er zijn, die mij nooit hoorde kraaien, maar van mij leerden om, zoals ik, naar wind en weer te draaien. Ik word weldra voor den tweede keer, op het nieuwe spits geheven, dan draai ik weer als voorheen, door elke wind gedreven. Ik wijs naar ’t oost en dan naar ’t zuid, van ’t noorden naar ’t westen, en vraag mij af waar hoor ik thuis, waar blijf ik op ’t beste. Nu sloot de haan zijn ogen dicht, slaap had hem overrompeld, en in zijn droom heeft hij tot slot, het volgende nog gemompeld. Doet gij maar goed aan elkeen, gij krijgt soms op ’t leste, veel stank voor dank, voor al u goed, geef gij u maar ten beste. Ziedaar mijn taak heel trouw volbracht, wat de haan mij zei aan ’t licht gebracht, doch zijn de rijmen niet als ’t moet, of vinden ze X of Z niet goed. Dat zij maar niet verzaken, ze mogen er betere maken, doch wat ik schreef, ’t is wel verstaan, dat zei de oude torenhaan. Op de Locht in het lokaal “HET DORSTIG HERT” werd op 24 augustus 1935 een nieuwe velo club gesticht. V.C deHeidebloem Het voorlopig bestuur bestond uit; Willem Stulens, Herman Martens, Arnold Vandooren, Jan Neven, Jan Stulens en Cornelis Stulens. Een 50 tal leden hebben zich reeds ingeschreven. 31 augustus 1935 zal de nieuwe vlaggen hulde van het “VOSsen verbond niet door gaan en word op een latere datum bepaald. Dit ten gevolgen van rouw dat het land treft wegens de dood van Koningin Astrid. 142

Op donderdag 29 augustus 1935 werd hier te Eigenbilzen het huwelijk ingezegend van Lambert Jans en Isabella Parthoens. Akte van meester Hauben, notaris te Bilzen. Uittreksel uit: erfpacht door Cajetanus Lathouwers te Eigenbilzen. Zij verklaren te verhuren ten titel van erfpacht voor 99 jaar aanvang op 19 september 1936 en eindigt op 18 september 2035, aan de vereniging zonder winstgevend doel Aurora van Eigenbilzen. Een weide groot 5,60 are gelegen te Eigenbilzen ter plaatse Winkelomstraat. Hun toebehorende bij erfenis van de heer Cajetanus Lathouwers overleden te Hasselt op 27 juni 1936 en krachtens zijn testament van 10 juni 1935 toestemming geeft tot het oprichten van een school, de vereisten zijn: 1 ze zijn verplicht binnen de twee jaar een gebouw op te richten, uitsluitend bestemd voor schoollokalen van het lageronderwijs. 2 deze akte kan verbroken worden in geval van ontbinding van voormeldde vereniging. 3. alle herstellingen zijn ten laste van de huurder. de vereniging zal jaarlijks 40 Fr. Betalen 4. de vereniging is niet gerechtigd haar recht af te staan of verder te verpachten. Bij gebrek aan uitvoering van de gevraagde termijn en degelijk onderhoud, en het niet betalen van twee jaar erfpacht, zal deze erfenis niet door gaan. Op zondag 13 december 1935 komt de gekende deskundige Veulemans in ons lokaal “de Kanaalduif” om duiven te keuren en te koppelen. Prijs 1 frank per duif. Het vlaggenfeest van de Vlaamse oudstrijdersbond zal plats hebben op zondag 21 juni 1935. Op 29 december 1935 om 18 uur treden onze meisjes op met het romantisch getint toneelspel “De Sombere Molen”, spel met zang en rei dansen, door F. Dirickx. Voorbehouden plaatsen zijn te bekomen in café Vredesboom. Plaatsen aan 5fr. eerste rang 4fr. tweede rang 3fr. meer naar achter. Op 19 januari 1936 werd hier in de gemeente zaal de opvoering van de operette “Seppel” opgevoerd door het vermaarde toneelgezelschap van Hoeselt. Liedjes van onze Limburgse dichter Lambrecht Lambrechts en muziek van onze Vlaamse componist Emiel Hullebroeck. Op zondag 31 januari zal de B.J.B. van EigenbilzenDe Madonna van het Bosch” opvoeren hier in de gemeentezaal, een zangspel met dans in 4 bedrijven. Op zondag 7 maart 1937 zal hier in de gemeentezaal een kinderzegen en feest avond doorgaan. Ten voordelen van de leden Bond der Kroostelijke gezinnen onlangs in onze gemeente gesticht. 143

Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Herstel (1940) nr. 16 - Vakbeweging in de oorlog
NOAB-Activa-2017-v7 definitief
augustus-september - Meet- en Regeltechniek
PWA schoolgids 2015-2016 VSO definitief 0.1
De Gids (1940) nr. 6 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 48 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 8 - Vakbeweging in de oorlog
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2010 - Clarezia
Brochure CC Kapellen augustus 2012 - juni 2013 - Gemeente ...
TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl
Oranje Fonds Bericht 33, augustus 2009
2010 / 4 - Wijkvereniging Benoordenhout
ZATERDAG 1 SEPTEMBER - Cursiefje
de Senior, juli - augustus - september 2012 - Ocura
Iedereen lid! Kinderen toegelatenEnkel voor 16 ... - Sodico
Onze buurt op Sail • Hannekes Boom • Onze buurt op Sail ... - WCOB
Zomer 2006 - Axel Colonna-Cesari
4 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
1209_Samen Kerk september 2012.pdf - OLV Bilthoven
07. De Desselaar september 2008 - Gemeente Dessel
scholenveldloop - Gemeente Meise
170922 Thema september oktober 2017 - editie Limburg
de hoornblazer - WSV Hoorn
sep/okt - Academisch Genootschap
INFO KUURNE
09 I 10 - De Panne
19de jg., september 2009, nr. 71
Zoutpot nr. 29 - september 2005 - Stad Zoutleeuw