Views
4 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Toneel 22 november 1937

Toneel 22 november 1937 uit het Belang van Limburg. Lust en Leven, afdeling Aurora, brengt het grote successtuk “De Duivelbaron” . toneelwerk met zang in vijf bedrijven door Harrie Christoffels. Wie kent niet de flinke spelers van “Lust en Leven”. Daarom, toneelliefhebbers van Eigenbilzen en omstreken, aarzel niet deze dagen vrij te houden, zondagen 30 november en 7 december. Voorbehouden plaatsente bekomen bij Jules Souvereins, café op den Hartenberg. Op 3 februari 1938, kwam de gekende toneelgroep uit Wellen hier de “Bedelstudent” opvoeren, een operette in drie bedrijven. Moderne spelling: uit het blad “de wegwijzer” van 13 november 1937 lazen wij een referendum van de nieuwe spelling van de gemeente namen. Een lezer die antwoorden op dit schrijven; waarom moet men altijd met nieuwigheden voor de dag komen, het is al te gek, wij zijn gewoon Eygen-Bilzen zo te schrijven, nu willen de flaminganten dat men Eigenbilzen zo moet schrijven. Vanaf toen is er nog veel wrevel geweest over het schrijven van onze dorpsnaam, in twee woorden, met of zonder z of s, met y of i. Op woensdag 23 februari 1938 huwde ze met Hubert Bangels, door de vrienden en buren werd een meiboom geplant voor de woning met als opschrift; Bangels trouwt met Lambertine, de dochter van onze goede bazin Die in het café de vredesboom, de Vlaamse zaak dient zonder schroom. Wij jongens rond het dorpsplein, wij wensen bij uw trouwfestijn Dat het u steeds wel mag gaan,de huisklok nimmer stil moet staan. Met de zegen van de heer, dertien kinders min of meer. Op zondag 12 maart 1938, zal in de gilden zaal op aanvraag van het “Davidsfonds” E.H. Karel Pinxsten spreken over de “Limburgse koolmijnenbekken” en de toekomst van onze provincie. Op 14 maart 1938 van aan de Winkelomstraat (Sielke van de Renkes) Brepoels naar Harrie Nijssen in het veld nu Helenaweg tot aan de grote steen (de oude winkelomweg) werd verbreed en recht getrokken, door de ruilverkaveling is deze weg onderbroken. Ook op 14 maart werd eveneens de Veldstraat verbreed en recht getrokken. Dijkbreuk – op de plaats waar vroeger de Bezoensbeek liep tussen Zutendaal en Eigenbilzen heeft zich zondag 7 mei 1938 een dijkbreuk voorgedaan, met alle gevolgen van dien. Het zette een uitgestrekte oppervlakte onder water. De Bezoensbeek werd afgeleid en loopt thans door middel van een duiker onder het Albertkanaal door. Op 1 augustus 1938 werd ons nieuw hoofdaltaar door bisschop Mgr. Kerhofs geconsacreerd, in het gildehuis werden de relikwieën afgehaalt en in het altaar ingemetseld. Na de altaarwijding die twee uur duurden, werd de hoogmis opgedragen door pater Bonaventura, geassisteerd door de kapelaans Swennen van Opglabeek en conegrachts van Hasselt, alle drie Eigenbilzenaren. Naast de bisschop zetelden Mgr. Simenon en kanunik Nulens op de troon. Verder zaten in het koor, Mgr. Broeckx, huisprelaat van de paus, dan de dekens van Bilzen, Beringen en Mechelen aan de Maas en menig priesters uit de omgeving. 146

Op zondag 28 augustus 1938, vieren wij onze Lochterkermis. In de namiddag zal er een wielerkoers zijn voor beginelingen van Eigenbilzen vereden worden, ook talrijke volksspelen zulen op touw gezet worden. Recht door Zee zal de kermis opvrolijken met haar muziek, in talrijke herbergen zal er bier en zang zijn. Het nieuwe voetbal seizoen begon op 4 september 1938 met als opstelling; Doelman, Wim Bangels Baks, Swennen A en Vossen Ed. Middenveld, Meers R, Jans H, Vandooren P. Voorlijn, Moors L, Lathouwers J,Vossen Ern, Meers H, Swennen J. Wisselspelers waren; Poesmans L en Oosterbosch Arnold. In deze reeks stonden; Rode ster Tongeren, Standaard Hees, Eben-Emaal, Sluizen, Stella Zichen en Exelsior Kl. Spouwen. Verkiezingen van 16 oktober 1938. Zoals in 1932 namen slechts twee partijen deel aan de verkiezingen van 1938. Lijst I de nieuwe partij; stemmen aanstellingen Vertessen Jozef, burgemeester 366 burgemeester Van Roey Lucien, dokter, schepen 356 1ste schepen Croux Hendriek, schepen 77 Steegen Arnold, landbouwer 217 raadslid Strubbe Prudent, machinist 113 raadslid Broux Leo, spoorwegarbeider 65 Welters Louis, landbouwer 59 Withofs Jan, landbouwer 278 raadslid Schoups August, handelaar 231 2 de schepen Volledige lijststemmen 22 Onvolledige lijststemmen 565 Bonte stemmen 14 Verkozen 6 147

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
(1940) nr. 9 - Vakbeweging in de oorlog
Zondag 30 Mei 1880. Jaar N° 1938. Lokeren
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
PWA schoolgids 2016-2017 SO definitief
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Arbeid (1940) nr. 19 - Vakbeweging in de oorlog
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Zondag 1 Februari 1880. 37- Jaar N* 1921. Lokeren 31 J^ aari.
Zondag 1 Februari 1880. 37- Jaar N* 1921. Lokeren 31 J^ aari.
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Editie Ninove 21 september 2016
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
socquet - Cursiefje
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
download - de Kam
Getuigen - Bisdom Haarlem
download - de Moelie
de hoornblazer - WSV Hoorn
BlikopglaBBeek - Gemeente Opglabbeek
2012 - 09 Brasschaat.pdf - ACW
Zomer 2006 - Axel Colonna-Cesari
GeMeeNTeBeRICHTeN - Gemeente Kampenhout