Views
8 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Arnould overleden op

Arnould overleden op Zangerij op 10 maart 1746. Kinderen uit het huwelijk de Heusch – de Baussele. Zij hadden zeven kinderen; 1. Jean-Victor, geboren te St. Truiden op 30 januari 1717. hij was kanunnik te Tongeren en overleed er op 20 mei 1751. 2. Barbara-Isabella, genoemd naar haar grootmoeder, geboren op Zangerij op 20 juli 1719, en overleden te Diest op 22 april 1811. een gedenkplaat bevindt zich in de St. Sulpciuskerk te Diest tegen de pijler aan de epistelkant van het koor onder het beeld van St. Marcus. Op het schild het wapen van de familie de Heusch: op een gouden veld een schuin geplaatste rode pijl. 3. Jean-Louis Charel geboren op Zangerij op 29 juli 1723. was kapitein van de Dragonders in dienst van Holland, trad op 15 augustus 1753 te Tiel (Gelderland), met dispensatie van het Gelderse hof, in het huwelijk met zijn nicht Ida-Fracisca-Maria- Hyacinthe-Catharina van Scherpenzeel “ zij was de dochter uit het tweede huwelijk van Gerard-Norbertus van Scherpenzeel en Catharina Barbara de Baussele. Jean Louis, overleed op 9 november 1775 en werd te Eigenbilzen begraven., zijn vrouw overleed op 14 september 1791 en werd insgelijks te Eigenbilzen begraven. 14

4. Anna Catharina, geboren op Zangerij op 25 augustus 1727 en overleden te St. Truiden op 11 januari 1774. 5. Charlotte Adrienne, geboren op Zangerij op 9 augustus 1729, werd regulier kanunnikes te Mesch en overleden op 25 oktober 1750. 6. Gertrudis Fracisca, geboren op ZAngerij op 30 juni 1733, werd reguliere kanunnikes van het Kapittel te Sinnich, waarvan zij de laatste priorin was, zij overleed op het kasteel Oost bij Eysden, op 31 mei 1820, het torenklokje in het kasteel draagt haar naam. 7. Isabella Maria Christina, geboren op ZAngerij op 7 augustus 1736, huwde met Nicolas Bonaventure de Creeft, die later huwde met Jean Henri Servatius Cruts. Op het kasteel van Zangerij werd op 9 november 1784 vrouwe Françoise van Scherpenzeel, weduwe van baron de Heusch, heer tot Zangerij met het Haenengoed en de Krieckaertmolen onder Eigenbilzen beleend. In het burgerlijk gasthuis te Bilzen bevindt zich een rouwkas met het wapen (1768) van baron van Scherpenzeel, vrijheer van Mierlo. Er waren vier kinderen uit dit huwelijk, waarvan; Raphael-Adrien-Arnold de Heusch, geboren op Zangerij op 8 januari 1755. Vierde huwelijk met zijn nicht Christina de Quoitbach, dochter van Jean Claudius de Quoitbach en van Christina de Heusch, die op 4 juni 1749 te Munsterbilzen 15

Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
augustus-september - Meet- en Regeltechniek
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2010 - Clarezia
Brochure CC Kapellen augustus 2012 - juni 2013 - Gemeente ...
TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl
Oranje Fonds Bericht 33, augustus 2009
Iedereen lid! Kinderen toegelatenEnkel voor 16 ... - Sodico
de Senior, juli - augustus - september 2012 - Ocura
ZATERDAG 1 SEPTEMBER - Cursiefje
Onze buurt op Sail • Hannekes Boom • Onze buurt op Sail ... - WCOB
4 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
1209_Samen Kerk september 2012.pdf - OLV Bilthoven
de hoornblazer - WSV Hoorn
07. De Desselaar september 2008 - Gemeente Dessel
scholenveldloop - Gemeente Meise
Zoutpot nr. 29 - september 2005 - Stad Zoutleeuw
19de jg., september 2009, nr. 71
September 2007 - Uw Regio