Views
4 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

152

Vergeleken met de verkiezingen van 1932, zijn de dagen voor, tijdens en na de verkiezingen eerder kalm verlopen. Twistpartijen en moeilijkheden van welke aard ook hebben zich niet voorgedaan. Bij de nieuwe partij viel vooreerst op dat Vertessen, Van Roey had voorbij gestoken; het feit zes jaar burgemeester geweest te zijn had blijkbaar succes opgeleverd. Ook viel op dat Henri Croux – gemeenteraadslid sedert 1921 – niet langer was verkozen. Men nam algemeen aan dat de kiezers hem hadden afgestraft, omdat hij in de kiescampagne een eigen weg was gegaan. Vertessen werd opnieuw voorgedragen om burgemeester te worden, maar hijzelf wenste niet herbenoemd te worden. Waarom zag Vertessen af van een tweede termijn als burgemeester, er waren twee redenen; Vooreerst wenste,hij meer tijd in zijn bedrijf te investeren. Vervolgens was hij de politieke ruzie in Eigenbilzen meer dan beu. Hij hoopte dat zijn vertrek uit de politiek een algemene verzoening in het dorp kon bewerkstelligen. Er zou uitgekeken moeten worden naar een andere burgemeester, Van Roey kwam niet in aanmerking omdat hij Vlaams – nationalist was. De keuze viel op Withofs Jan, landbouwer uit de Beekomstraat, was vrijgezel en baatte samen met zij broer en zijn beide zussen een landbouwbedrijf uit. Hij wilde niet ingaan op het verzoek van de gemeenteraad om burgemeester te worden, hij voelde zich niet in staat dit ambt te bekleden. Maar op 22 mei 1939 werd hij toch benoemd als burgemeester, maar nam al ontslag op 21 juli van dit zelfde jaar. 153

 • Page 1 and 2:

  Eygen-Bilsen (1880-1940) 1

 • Page 3 and 4:

  Voorwoord Dit boek is tot stand gek

 • Page 5 and 6:

  De naam Eigenbilzen - betekend eige

 • Page 7 and 8:

  worden. Het basisonderwijs in onze

 • Page 9 and 10:

  Zangerij door de eeuwen heen In de

 • Page 11 and 12:

  innenplaats. De eigenlijke ingang t

 • Page 13 and 14:

  Een van de zeven kinderen, Willem (

 • Page 15 and 16:

  4. Anna Catharina, geboren op Zange

 • Page 17 and 18:

  7. De heer de Heusch, heer van Eige

 • Page 19 and 20:

  pastoor Penninx over deze plaats he

 • Page 21 and 22:

  In de opsomming komt eerst het kast

 • Page 23 and 24:

  oktober 1910. Hij trad op 20 mei 18

 • Page 25 and 26:

  dame Caroline Colpin, werden op dez

 • Page 27 and 28:

  Alfons Nivelle, als hoofdonderwijze

 • Page 29 and 30:

  Tehuis voor kinderen In de maand ja

 • Page 31 and 32:

  Nu volgt het verhaal geschreven uit

 • Page 33 and 34:

  hoefde te biechten”. Na het weg t

 • Page 35 and 36:

  Donderdag 14 september Rond middern

 • Page 37 and 38:

  aan al wat ik kocht, ik heb nooit e

 • Page 39 and 40:

  Toen liet mij de heer pastoor van E

 • Page 41 and 42:

  Afschaffing der lijn in 1954, geslo

 • Page 43 and 44:

  Op woensdag 22 december vierde de m

 • Page 45 and 46:

  De lessen worden gegeven na het lof

 • Page 47 and 48:

  Geboren te Eigenbilzen op 22 maart

 • Page 49 and 50:

  Barthel Mertens, was de boezemvrien

 • Page 51 and 52:

  Op 18 december 1898, oprichting van

 • Page 53 and 54:

  11 mei 1901 te koop bij Jan Steegen

 • Page 55 and 56:

  Openbare aanbesteding op donderdag

 • Page 57 and 58:

  Veloclub Heden zondag 6 december 19

 • Page 59 and 60:

  Zie hier de plaatselijke namen van

 • Page 61 and 62:

  Op 28 juli 1907 gingen de twee schu

 • Page 63 and 64:

  De Woudrust Opgericht in september

 • Page 65 and 66:

  Op zondag 2 juni, grote kegelwedstr

 • Page 67 and 68:

  Op 12 december 1908 is men reeds be

 • Page 69 and 70:

  gezondheid. De stoet zet zich vervo

 • Page 71 and 72:

  Op zondag 5 juni 1910 had de inhuld

 • Page 73 and 74:

  73

 • Page 75 and 76:

  Op 23 september 1911 kreeg de heer

 • Page 77 and 78:

  Op 21 april 1912,door de bouw van h

 • Page 79 and 80:

  Jan Moors-Withofs, landbouwer te Mo

 • Page 81 and 82:

  Militie 17 februari 1894 in Eigenbi

 • Page 83 and 84:

  i. volgens berichten uit Maastricht

 • Page 85 and 86:

  23 november 1948. Was gehuwd met Va

 • Page 87 and 88:

  Jans Alfons, geboren te Eigenbilzen

 • Page 89 and 90:

  Swennen Jules, geboren te Eigenbilz

 • Page 91 and 92:

  Het gemeentebestuur, in overeenstem

 • Page 93 and 94:

  Levering van de gemeente op 3 augus

 • Page 95 and 96:

  95

 • Page 97 and 98:

  De jaarwedde in het onderwijs hier

 • Page 99 and 100:

  vormen, en hem te laten over de Loc

 • Page 101 and 102: Op donderdag 20 maart 1919 om 10 uu
 • Page 103 and 104: 103
 • Page 105 and 106: Onze handelaars van rond 1920 in Ei
 • Page 107 and 108: Door de snelle vlucht van de Duitse
 • Page 109 and 110: Bij koninklijk besluit van 8 april
 • Page 111 and 112: Op zaterdag 26 mei werd Godfried Sw
 • Page 113 and 114: 113
 • Page 115 and 116: Nadat Moens benoemd was stelde hij
 • Page 117 and 118: 4. Daar ons bestuur slechts bestaat
 • Page 119 and 120: Op 17 april 1930 werd Matheus Swenn
 • Page 121 and 122: 121
 • Page 123 and 124: 123
 • Page 125 and 126: 125
 • Page 127 and 128: Op 22 juli 1932 werden decoraties o
 • Page 129 and 130: 129
 • Page 131 and 132: 131
 • Page 133 and 134: Raskin, die onderwijzer was in Gods
 • Page 135 and 136: Op zondag 2 april 1933 geeft de dui
 • Page 137 and 138: 24 juli 1933. Recht door zee, door
 • Page 139 and 140: Heukelom, “Sint Hubertus” Valme
 • Page 141 and 142: G’ hebt altijd zo hoog gestaan, e
 • Page 143 and 144: Op donderdag 29 augustus 1935 werd
 • Page 145 and 146: Lijst Katholieke Vlaamse Volksparti
 • Page 147 and 148: Op zondag 28 augustus 1938, vieren
 • Page 149 and 150: 149
 • Page 151: 151
 • Page 155 and 156: Het bewijs dat de werklieden van he
 • Page 157 and 158: De uithangborden van onze cafés vo
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
augustus-september - Meet- en Regeltechniek
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2010 - Clarezia
Brochure CC Kapellen augustus 2012 - juni 2013 - Gemeente ...
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
102-148 - Stichting Grueles
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl
Oranje Fonds Bericht 33, augustus 2009
Iedereen lid! Kinderen toegelatenEnkel voor 16 ... - Sodico
ZATERDAG 1 SEPTEMBER - Cursiefje
de Senior, juli - augustus - september 2012 - Ocura
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief