Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

De

De meerderheid zag zich nu genoodzaakt opnieuw de heer Vertessen aan te spreken, na enige tijd zwichtte hij door de druk die op hem uitgeoefend werd. Op 23 oktober werd hij voorgedragen door de meerderheid en werd benoemd tot burgemeester op 13 december 1939, en dat tot 1944. Op 26 juni wegens belet van de burgemeester deed dokter Van Roey als eerste schepen den dienst als burgemeester, en dit tot 22 november 1939. opgevolgd door Eugène Moens (slechts enkele weken) die werd vervangen door Thomas Lathouwers (buiten de raad benoemd) tot 1951. 154

Het bewijs dat de werklieden van het kanaal, steun verleend hebben aan lijst I, is dat hun werkmakker Stubbe met 113 voorkeurstemmen als de gekozene werd uitgeroepen. 155

 • Page 1 and 2:

  Eygen-Bilsen (1880-1940) 1

 • Page 3 and 4:

  Voorwoord Dit boek is tot stand gek

 • Page 5 and 6:

  De naam Eigenbilzen - betekend eige

 • Page 7 and 8:

  worden. Het basisonderwijs in onze

 • Page 9 and 10:

  Zangerij door de eeuwen heen In de

 • Page 11 and 12:

  innenplaats. De eigenlijke ingang t

 • Page 13 and 14:

  Een van de zeven kinderen, Willem (

 • Page 15 and 16:

  4. Anna Catharina, geboren op Zange

 • Page 17 and 18:

  7. De heer de Heusch, heer van Eige

 • Page 19 and 20:

  pastoor Penninx over deze plaats he

 • Page 21 and 22:

  In de opsomming komt eerst het kast

 • Page 23 and 24:

  oktober 1910. Hij trad op 20 mei 18

 • Page 25 and 26:

  dame Caroline Colpin, werden op dez

 • Page 27 and 28:

  Alfons Nivelle, als hoofdonderwijze

 • Page 29 and 30:

  Tehuis voor kinderen In de maand ja

 • Page 31 and 32:

  Nu volgt het verhaal geschreven uit

 • Page 33 and 34:

  hoefde te biechten”. Na het weg t

 • Page 35 and 36:

  Donderdag 14 september Rond middern

 • Page 37 and 38:

  aan al wat ik kocht, ik heb nooit e

 • Page 39 and 40:

  Toen liet mij de heer pastoor van E

 • Page 41 and 42:

  Afschaffing der lijn in 1954, geslo

 • Page 43 and 44:

  Op woensdag 22 december vierde de m

 • Page 45 and 46:

  De lessen worden gegeven na het lof

 • Page 47 and 48:

  Geboren te Eigenbilzen op 22 maart

 • Page 49 and 50:

  Barthel Mertens, was de boezemvrien

 • Page 51 and 52:

  Op 18 december 1898, oprichting van

 • Page 53 and 54:

  11 mei 1901 te koop bij Jan Steegen

 • Page 55 and 56:

  Openbare aanbesteding op donderdag

 • Page 57 and 58:

  Veloclub Heden zondag 6 december 19

 • Page 59 and 60:

  Zie hier de plaatselijke namen van

 • Page 61 and 62:

  Op 28 juli 1907 gingen de twee schu

 • Page 63 and 64:

  De Woudrust Opgericht in september

 • Page 65 and 66:

  Op zondag 2 juni, grote kegelwedstr

 • Page 67 and 68:

  Op 12 december 1908 is men reeds be

 • Page 69 and 70:

  gezondheid. De stoet zet zich vervo

 • Page 71 and 72:

  Op zondag 5 juni 1910 had de inhuld

 • Page 73 and 74:

  73

 • Page 75 and 76:

  Op 23 september 1911 kreeg de heer

 • Page 77 and 78:

  Op 21 april 1912,door de bouw van h

 • Page 79 and 80:

  Jan Moors-Withofs, landbouwer te Mo

 • Page 81 and 82:

  Militie 17 februari 1894 in Eigenbi

 • Page 83 and 84:

  i. volgens berichten uit Maastricht

 • Page 85 and 86:

  23 november 1948. Was gehuwd met Va

 • Page 87 and 88:

  Jans Alfons, geboren te Eigenbilzen

 • Page 89 and 90:

  Swennen Jules, geboren te Eigenbilz

 • Page 91 and 92:

  Het gemeentebestuur, in overeenstem

 • Page 93 and 94:

  Levering van de gemeente op 3 augus

 • Page 95 and 96:

  95

 • Page 97 and 98:

  De jaarwedde in het onderwijs hier

 • Page 99 and 100:

  vormen, en hem te laten over de Loc

 • Page 101 and 102:

  Op donderdag 20 maart 1919 om 10 uu

 • Page 103 and 104: 103
 • Page 105 and 106: Onze handelaars van rond 1920 in Ei
 • Page 107 and 108: Door de snelle vlucht van de Duitse
 • Page 109 and 110: Bij koninklijk besluit van 8 april
 • Page 111 and 112: Op zaterdag 26 mei werd Godfried Sw
 • Page 113 and 114: 113
 • Page 115 and 116: Nadat Moens benoemd was stelde hij
 • Page 117 and 118: 4. Daar ons bestuur slechts bestaat
 • Page 119 and 120: Op 17 april 1930 werd Matheus Swenn
 • Page 121 and 122: 121
 • Page 123 and 124: 123
 • Page 125 and 126: 125
 • Page 127 and 128: Op 22 juli 1932 werden decoraties o
 • Page 129 and 130: 129
 • Page 131 and 132: 131
 • Page 133 and 134: Raskin, die onderwijzer was in Gods
 • Page 135 and 136: Op zondag 2 april 1933 geeft de dui
 • Page 137 and 138: 24 juli 1933. Recht door zee, door
 • Page 139 and 140: Heukelom, “Sint Hubertus” Valme
 • Page 141 and 142: G’ hebt altijd zo hoog gestaan, e
 • Page 143 and 144: Op donderdag 29 augustus 1935 werd
 • Page 145 and 146: Lijst Katholieke Vlaamse Volksparti
 • Page 147 and 148: Op zondag 28 augustus 1938, vieren
 • Page 149 and 150: 149
 • Page 151 and 152: 151
 • Page 153: Vergeleken met de verkiezingen van
 • Page 157 and 158: De uithangborden van onze cafés vo
Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
De jeugd van tegenwoordig ... - Gemeente As
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee
3 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
GB5 SEP-OKT 2008 - Gemeente Zandhoven
Locaties Oldenzaal: Antoniuskerk Drieëenheidkerk Emmauskerk ...
ONZE LOBBY OP HET BINNENHOF - Vox magazine
Arena september 2011 - Internationaal comité vzw
Gemeentelijke opendeurdag op 30 september 2007 - Gemeente Malle