Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op 13 november 1938 om

Op 13 november 1938 om 14 uur is een openbare verkoop van reisduiven in het lokaal bij Lambert Bangels. 25 allerbeste reisduiven, toebehoende aan de heer Kerkaert, stationoverste hier te Eigenbilzen, die wegen ziekte niet meer met duiven kan spelen. Ook op zondag 20 november zuulen er duiven tentoongesteld worden van Van Hecke Remi en Nulens Peter. Op zondag 11 december zal in het lokaal de “Kanaalduif” bij Bangels de gekende keurmeester Jules Govaerts duiven keuren. Alle spelers uit de omgeveng zijn welkom, wij hopen dat de liefhebbers er zullen van profiteren. Op 24 december 1938 werd er een soloslim gespeeld in het lokaal de “Vredesboom” door Viktor Swennen met 12 hoog schuppen en hartenaas. Getuigen waren: Roofthoofd René, Vandooren Marcel, Daenen Martin, Swennen Maria en Hensen Jozefine. Op de gelukkige winnaar werd een lekker potje gepakt. Proficiat Fikske. Toneel – zondag 15 januari 1939 om 18 uur zullen de meisjes van Eigenbilzen “Dode Bladeren”opvoeren, een toneelspel van drie bedrijven. Tijdens de poos zullen liedjes en gedichten voorgedragen worden. Kienen – zondag 4 februari 1939, grote kienwedstrijd, gegeven door de wielervereniging “Altijd Vlugger” bij Steegen Henrie, “café Schietboom”. Er zijn talrijke prijzen te winnen. Gemeenteraadzitting – op donderdag 16 maart 1939 om 19 uur had de eerste vergadering plaats van de nieuwe gemeenteraad. Op de dagorde stond de eedaflegging der raadsleden, de verkiezing der schepenen. De leden van de meerderheid, Vertessen, Van Roey, Schoups, Withofs en Stubbe, zowel de leden van de minderheid, Moens, Degréve en Lathouwers waren op post. Vertessen opende de zitting. Het koninklijk besluit van 15 februari waarbij de uitslag van de gemeenteverkiezing bekrachtigd werd was eerste punt. Dan kwam de eedaflegging der leden en vervolgens de verkiezing van de schepenen. Als eerste schepen werd Van Roey gekozen met zes stemmen tegen één en twee onthoudingen. Als tweede schepen werd Schoups Agust verkozen met zes stemmen tegen drie onthoudingen. De vergadering verliep in de beste stemming, wel honderd nieuwschierigen woonden de vergadering bij. Verkiezing voor de kamer – arrondissement Tongeren – Maaseik op 2 april 1939. Kanton Bilzen – Van Roey – 632 stemmen Verkiezing voor de senaat – arrondissement Tongeren – Maaseiek Kanton Bilzen – Moens – 27 stemmen. Op St. Janskermismaandag 26 juni 1939 heeft een beroepsrennerskoers van de K.W.B. hier plaats, er zijn voor 8.000 Fr. prijzen, talrijke bekende renners hebben hun reeds ingeschreven. Voetbal, op 5 augustus 1939 in september begint weer het nieuwe voetbalseizoen 1939-1940. het bestuur doet een dringende oproep tot de jongeren van omliggende dorpen om de rangen te versterken. Men kan zich steeds aangeven in het lokaal “vredesboom” op het dorpsplein te Eigenbilzen. Niets is minder waar dit kampioenschap is niet helemaal tot zijn einde kunnen komen, want de tweede wereldoorlog stond voor de deur. 156

De uithangborden van onze cafés voor en tijdens de oorlog. In de zon bij Hermans – Roox op de Dorpsstraat In de oude tijd bij de smid Croux – Claesen op de Dorpsstraat Sportcafé Bér Meeuwissen – Strauven (Bér op den huk) op het dorpsplein De vredesboom bij (Fin van het zwat) Swennen – Hensen op het dorpsplein Duivenbond bij (Lemme van de Bengel) Bangels – Broux op de Dorpsstraat Bij Sus cafe Levenslus bij (Jeanne van Bette) Martens – Jans Winkelomstraat Café bij de schoenmaker (Jan van Jepke) Steegen – Liebens Brugstraat Cafe welkom bij Nijssen – Broux Brugstraat Café Albertkanaal bij (de witte van Hommele) Neven – Vangrondsveld Zakstraat Café De Eikel bij (Sieletrijne) Swennen – Claessens Lochtstraat Café Kanaaldijk (Boeleke) Boelen – Noben Cité Café in de Plezierboot bij (Pelinne) Gilissen – Broux Cité Café in het Dorstig Hert Steegen – Mertens Lochtstraat Café Nieuw Vlaanderen bij (Stieneke) Martens – Timmermans Lochtstraat na de W O II Cafè bij Jasing Lochtstraat Cafè bij Adolf Withofs - Nijssen Cafè bij Capit Leonard Broux Schoups Cafè bij Julke op de Hartenberg 157

 • Page 1 and 2:

  Eygen-Bilsen (1880-1940) 1

 • Page 3 and 4:

  Voorwoord Dit boek is tot stand gek

 • Page 5 and 6:

  De naam Eigenbilzen - betekend eige

 • Page 7 and 8:

  worden. Het basisonderwijs in onze

 • Page 9 and 10:

  Zangerij door de eeuwen heen In de

 • Page 11 and 12:

  innenplaats. De eigenlijke ingang t

 • Page 13 and 14:

  Een van de zeven kinderen, Willem (

 • Page 15 and 16:

  4. Anna Catharina, geboren op Zange

 • Page 17 and 18:

  7. De heer de Heusch, heer van Eige

 • Page 19 and 20:

  pastoor Penninx over deze plaats he

 • Page 21 and 22:

  In de opsomming komt eerst het kast

 • Page 23 and 24:

  oktober 1910. Hij trad op 20 mei 18

 • Page 25 and 26:

  dame Caroline Colpin, werden op dez

 • Page 27 and 28:

  Alfons Nivelle, als hoofdonderwijze

 • Page 29 and 30:

  Tehuis voor kinderen In de maand ja

 • Page 31 and 32:

  Nu volgt het verhaal geschreven uit

 • Page 33 and 34:

  hoefde te biechten”. Na het weg t

 • Page 35 and 36:

  Donderdag 14 september Rond middern

 • Page 37 and 38:

  aan al wat ik kocht, ik heb nooit e

 • Page 39 and 40:

  Toen liet mij de heer pastoor van E

 • Page 41 and 42:

  Afschaffing der lijn in 1954, geslo

 • Page 43 and 44:

  Op woensdag 22 december vierde de m

 • Page 45 and 46:

  De lessen worden gegeven na het lof

 • Page 47 and 48:

  Geboren te Eigenbilzen op 22 maart

 • Page 49 and 50:

  Barthel Mertens, was de boezemvrien

 • Page 51 and 52:

  Op 18 december 1898, oprichting van

 • Page 53 and 54:

  11 mei 1901 te koop bij Jan Steegen

 • Page 55 and 56:

  Openbare aanbesteding op donderdag

 • Page 57 and 58:

  Veloclub Heden zondag 6 december 19

 • Page 59 and 60:

  Zie hier de plaatselijke namen van

 • Page 61 and 62:

  Op 28 juli 1907 gingen de twee schu

 • Page 63 and 64:

  De Woudrust Opgericht in september

 • Page 65 and 66:

  Op zondag 2 juni, grote kegelwedstr

 • Page 67 and 68:

  Op 12 december 1908 is men reeds be

 • Page 69 and 70:

  gezondheid. De stoet zet zich vervo

 • Page 71 and 72:

  Op zondag 5 juni 1910 had de inhuld

 • Page 73 and 74:

  73

 • Page 75 and 76:

  Op 23 september 1911 kreeg de heer

 • Page 77 and 78:

  Op 21 april 1912,door de bouw van h

 • Page 79 and 80:

  Jan Moors-Withofs, landbouwer te Mo

 • Page 81 and 82:

  Militie 17 februari 1894 in Eigenbi

 • Page 83 and 84:

  i. volgens berichten uit Maastricht

 • Page 85 and 86:

  23 november 1948. Was gehuwd met Va

 • Page 87 and 88:

  Jans Alfons, geboren te Eigenbilzen

 • Page 89 and 90:

  Swennen Jules, geboren te Eigenbilz

 • Page 91 and 92:

  Het gemeentebestuur, in overeenstem

 • Page 93 and 94:

  Levering van de gemeente op 3 augus

 • Page 95 and 96:

  95

 • Page 97 and 98:

  De jaarwedde in het onderwijs hier

 • Page 99 and 100:

  vormen, en hem te laten over de Loc

 • Page 101 and 102:

  Op donderdag 20 maart 1919 om 10 uu

 • Page 103 and 104:

  103

 • Page 105 and 106: Onze handelaars van rond 1920 in Ei
 • Page 107 and 108: Door de snelle vlucht van de Duitse
 • Page 109 and 110: Bij koninklijk besluit van 8 april
 • Page 111 and 112: Op zaterdag 26 mei werd Godfried Sw
 • Page 113 and 114: 113
 • Page 115 and 116: Nadat Moens benoemd was stelde hij
 • Page 117 and 118: 4. Daar ons bestuur slechts bestaat
 • Page 119 and 120: Op 17 april 1930 werd Matheus Swenn
 • Page 121 and 122: 121
 • Page 123 and 124: 123
 • Page 125 and 126: 125
 • Page 127 and 128: Op 22 juli 1932 werden decoraties o
 • Page 129 and 130: 129
 • Page 131 and 132: 131
 • Page 133 and 134: Raskin, die onderwijzer was in Gods
 • Page 135 and 136: Op zondag 2 april 1933 geeft de dui
 • Page 137 and 138: 24 juli 1933. Recht door zee, door
 • Page 139 and 140: Heukelom, “Sint Hubertus” Valme
 • Page 141 and 142: G’ hebt altijd zo hoog gestaan, e
 • Page 143 and 144: Op donderdag 29 augustus 1935 werd
 • Page 145 and 146: Lijst Katholieke Vlaamse Volksparti
 • Page 147 and 148: Op zondag 28 augustus 1938, vieren
 • Page 149 and 150: 149
 • Page 151 and 152: 151
 • Page 153 and 154: Vergeleken met de verkiezingen van
 • Page 155: Het bewijs dat de werklieden van he
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
102-148 - Stichting Grueles
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
m éér dan 9-to-5 m éér dan 9-to-5 - Sodico
i n fo r m e e r t - Gemeente Lede
Pinguïns en Plusbeurs Laatste loodjes in Noorwegen - Cittaslow
Toeristische gids van Breda
augustus - Oosterhoutse Golf Club
September 2009 - Kijkkez Jongerenmagazine
Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...