Views
8 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Kinderen uit het huwelijk Cruts-Colpin. 1. Jean Emiel Cruts 2. Hortense Cruts 3. Anna Maria Cruts, die te Luik geboren werd. Op het kasteel van Zangerij huwde zij met Rodolphus Marie Joseph baron de Lamberts de Cortenbach, geboren op 17 oktober 1837 op het kasteel Erkelens. Zij hadden 5 kinderen: zie verder. Bij de algemene staatsverkiezingen, die gehouden werden in 1878, kwam de liberalen partij als overwinnaar uit de bus. Er werd een schoolwet gestemd, waarbij de katholieke godsdienst voor goed zou verbannen worden uit het jeugdonderwijs, “schoolstrijd”. Om dit gevaar tegen te gaan, boden de Belgische bisschoppen een heftige weerstand, hierin algemeen gesteund door de katholieken. Overal werden op eigen kosten private scholen opgericht. In onze parochie, dank zij de liefdadige fondsen van dame Caroline Colpin van Zangerij, en onder het wijs beleid van Georges Helleputte, professor aan de Leuvense Universiteit, werd in Eigenbilzen een prachtige school, in gotische stijl gebouwd, op een perceel grond aan de Spoorwegstraat gelegen van de voornoemde dame. Deze school werd ingehuldigd in oktober 1881. In het jaar 1857 werd het huis, gelegen langs de dorpsstraat, hoek St. Niklaasstraat, het ouderhuis van Julien Schoenaers, nu eigendom van Wim Bangels , beenhouwer te Mopertingen, gebouwd. Vele jaren heeft dit huis onder de bevolking de naam gedragen van oude kapelanij, omdat er destijds meerdere kapelaans gehuisvest waren. De toen eigenares, dame Caroline Colpin, weduwe van Cruts Baltazar van het kasteel van Zangerij, had van Jan van Sichen, dit stuk grond aangekocht. Bij de verkoop zou Jan van Sichen het voorbehoud gemaakt hebben dat het huis, dat later zou gebouwd worden, als kapelanij zou mogen gebruikt worden. Kapelaan Willem Boelen, was de eerste bewoner van dit huis. Maar het huis bleef eigendom van dame Colpin, pastoor Verjans wou de ze het huis afstond aan de kerk. Ze hield staande dat ze zich van het huis wou bedienen, als de familie ‘s zondags mis kwam horen. Later zou ze het huis wel afstaan om er een kapelaan laten te wonen, maar belofte op papier, daar wou ze niet van horen. Enige jaren later werd door baron de Lamberts, echtgenoot van Hortense Cruts, dochter van dame Caroline Colpin, het kosteloos gebruik van het huis aan de kerk toegestaan. Vanaf 1883 tot 1900 bleef men zonder kapelaan, het huis werd door particulieren bewoond. Toen in 1900 een nieuwe kapelaan werd aangesteld zag men zich genoodzaakt een nieuwe kapelanij te bouwen. In de nieuwe kerk mocht baron de Lamberts vooraan twee banken plaatsen, alsmede drie zetels dicht bij de communiebank. Het kasteel betaalt hiervoor aan de kerk jaarlijks 100 Fr. Deze conventie werd op 18 juli 1871, door beide partijen ondertekend. Op 6 april 1856 werd een overeenkomst gesloten tussen dame Cruts en de kerkfabriek. Er werd haar en familie een eeuwige concessie verleend op het kerkhof, voor een grafkelder. Een perceel gewijde grond, gelegen aan de linkerkant van de kerk, in de hoek gevormd door de muren van de kerk en de sacristie, 28 voet lang en 14 voet breed. Op die concessie mochten alleen katholieken begraven worden. In ruil voor deze overeenkomst schonk dame Cruts aan de kerkfabriek een stuk grond van 65 CA. bij het kerkhof gelegen. Reeds vroeger, zo schrijft 24

dame Caroline Colpin, werden op deze plaats, overledenen van het kasteel begraven. Volgens haar stonden op de marmeren plaat tegen de muur van de kerk, de volgende namen vermeld: 1. Mej. Anne, Antoinette Nivar ( 1745 - 1832). 2. Mej. Hortense Colpin ( 1812 - 1835) 3. Mej. Odile, Antoinette Colpin ( 1807 - 1842). 4. De heer Jean - Emile Cruts ( 1834 - 1851). Gerard Gery Colpin was burgemeester van Eigenbilzen van 1816 tot 1829. Zij hadden vijf kinderen, waarvan Caroline ( 1808-1882) huwde in 1833 met Cruts Baltus, uit Amby Nederland, hadden samen drie kinderen: l. Jean Emile Cruts, geboren in 1834 en overleden in 1851. 2. Hortense Rosalie Cruts, geboren te Luik op 3 maart 1836 en overleden op Zangerij op 14 juni 1903. Zij huwde in 1861 op het kasteel met Rodolphus Marie Joseph, baron de Lamberts Cortenbach, geboren te Terkelen bij St.-Truiden op 16 oktober 1837 en overleden te Maastricht op 3 december 1914. Hij was de zoon van Werner Joseph de Lamberts Cortenbach en van Maria Theresia de Bex. 3. Anna Maria Emerentia Cruts, geboren op het kasteel van Zangerij,op 2 juli 1840 en overleden te Amby op 27 januari 1890. Zij huwde in 1860 met Breuls de Tiecken, advocaat aan het beroepshof te Luik. Hij was afkomstig van Leuven en woonde te Kiewit-Gellik. Mevrouw Marie Emerece, had haar man de heer Eduard Breuls, advocaat en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank te Tongeren, aangeklaagd bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Tongeren. De aanklacht luidde: Dat de aanlegger een huwelijk gesloten heeft met de verweerster Marie Emerence Cruts op 3 oktober 1860. Dat een dochter uit hun huwelijk geboren werd op 3 oktober 1862. Dat indien men verweerster moest geloven de aanlegger nochtans de echtelijke woning zou verlaten hebben, dat hij niet te zien was gedurende de duur van de zwangerschap van zijn echtgenote, dat hij noch taal noch teken gaf en uiteindelijk pas te voorschijn kwam in de maand juli 1863, om haar het kind, negen maanden oud, door list te roven. Zij werd geroofd door haar vader tijdens een wandeling in gezelschap van de kindermeid in de dreef van het kasteel. Dat het alhoewel vast staat dat het gemeenschappelijk leven ophield tussen aanlegger en zijn echtgenote vanaf 1862. Dat hun feitelijke scheiding die voortduurde tot op heden, geregeld werd in 1873, door een modus vivendi uitgedrukt in een mondelinge overeenkomst op eer die ze op tweede augustus gedaan- gegaan hebben ten gevolg van een arrest van het hof van beroep van Luik, van 6 januari van het zelfde jaar die een aanvraag tot echtscheiding vanwege mevrouw Breuls van 2 december 1870, tegen haar echtgenoot ongegrond verklaard. Aangezien de uitspraak van het hof van 16 januari 1873 die een eind stelde aan de rechtspleging in echtscheiding, en daarbij de verweermiddelen van de echtgenoot werden gegrond verklaard, geen verzoening met zich meebracht noch een herneming van het echtelijk leven. De rechtbank veroordeelt de verweerders tot de onkosten. Waren aanwezig de heren; Bartels, de voorzitter, Doris-Verkissen, de rechter, Clooten, procureur des Konings en Jans, hulpgriffier 25

Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
augustus-september - Meet- en Regeltechniek
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2010 - Clarezia
Brochure CC Kapellen augustus 2012 - juni 2013 - Gemeente ...
TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl
Oranje Fonds Bericht 33, augustus 2009
Iedereen lid! Kinderen toegelatenEnkel voor 16 ... - Sodico
ZATERDAG 1 SEPTEMBER - Cursiefje
de Senior, juli - augustus - september 2012 - Ocura
Onze buurt op Sail • Hannekes Boom • Onze buurt op Sail ... - WCOB
4 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
1209_Samen Kerk september 2012.pdf - OLV Bilthoven
07. De Desselaar september 2008 - Gemeente Dessel
scholenveldloop - Gemeente Meise
September 2010 - Gemeente Beernem
de hoornblazer - WSV Hoorn
19de jg., september 2009, nr. 71