Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

werd geboren

werd geboren in 1778 te Meersen bij Maastricht. Hun dochter Caroline huwde met Baltus Cruts uit Amby Nederland. Deze familie breekt het oude waterkasteel volledig af en bouwt een nieuw kasteel in blokvorm met uitzonderlijk neerhof en stallingen. Zij leggen ook een nieuw park in Engelse stijl aan. Dit was het Zangerij zoals het bekend was bij de oudere Eigenbilzenaren. Van 1815 tot 1830 was Maastricht de hoofdplaats van Eigenbilzen in de provincie Limburg. In 1820 werd bij koninklijk besluit 800 gulden toelage gegeven voor de bouw van een nieuwe pastorij. De commissaris van het district Maastricht keurde in 1830 nog een subsidie van 400 gulden goed. In 1831 werd er begonnen aan de afbraak van de oude pastorij en begonnen aan de huidige pastorij. Op 9 juli 1831 aanvaardde het Nationaal Congres van België het traktaat der XVIII artikelen. Hierdoor kwam het deel van Limburg over de maas en Maastricht toe aan Nederland dat pas in 1839 dit traktaat zou aanvaarden. Eigenbilzen behoorde voortaan tot de provincie Limburg met als hoofdplaats Hasselt, tot het gerechtelijk arrondissement Tongeren en tot het kanton Bilzen. Losse nota’s: In 1825 bestond de gemeenteraad uit Burgemeester en zes raadsleden. Gery Colpin, kasteelheer van Zangerij, burgemeester benoemd bij K.B. op 30 oktober 1825 Meesters Jan, Vansichen Jan, Swennen Franciskus, Joost Jan, Brepoels Hubert, Hougaerts Sebastiaan, bewoner van Klein Hommelen Secretaris, Groven Willem, benoemd bij K.B. op 30 juli 1825 Plaatselijke ontvanger, Swennen Michiel, benoemd door de Deputatie der Staten op 18 augustus 1825. Veldwachter, Schils Joannes, benoemd in zitting van 18 januari 1827, en op 2 mei 1828 vindt men hem te oud en gebrekkig. Hij word vervangen door Hoelbeekx Hendrik van Gellik. Meesters Cornelis, veldwachter, geboren op 5 december 1836, had 38 jaar dienst, het was hij die de historische woorden uitsprak bij de zegening van de kerk in 1910 (TREG AON DE BREG). De eerste grote verwezenlijking in Eigenbilzen na de onafhankelijkheid van België was de aanleg in 1856 van de spoorlijn 20 Hasselt - Maastricht begonnen en in 1868 in gebruik genomen. Er groeven meer dan 500 werklieden een tien meter diepe sleuf door de Hartenberg. Om de eenheid tussen Dorp en Locht te bewaren werden twee houten bruggen aangelegd over de spoorweg. Deze bruggen zouden in 1925 vervangen worden door de huidige metalen bruggen. We melden wel dat: de Hartenberg werd onderbroken door de aanleg van de spoorweg, want het was Hartenberg tot aan de Molendries wat nu Kerkhoflaan is. Het eerste station werd gebouwd langs de huidige Schaaienbosstraat, vroeger Oude Statiestraat, het tweede station werd aan de overkant gebouwd waar nu de sporthal staat. 40

Afschaffing der lijn in 1954, gesloten in 1957 en het station afgebroken in 1967 door Eduard Meers. Deze spoorlijn vormt de scheidingslijn tussen Kempen en Haspengouw. De Dorpsstraat vormt de scheiding tussen Maas en Scheldebekken. Broeder Lambertus Meesters, kluizenaar van de kluis van Vrij - Hern. Op 21 september 1845 trok broeder van Sint-Franciscus (Lambertus) naar de voornoemde kluis, en werd er de laatste bewoner. Tijdens de cholera - epidemie van 1849 was hij de enige die de zieken durfde te verzorgen. Op 9 augustus 1863 is Lathouwers Willem tot gemeentesecretaris benoemd. In 1860 annexeerde Italië de pauselijke staten. Pius IX (1846-1878) deed een beroep op vrijwilligers uit heel Europa om tegen deze annexatie te strijden. Ondanks de inzet van de Zoeaven verloor de paus na tien jaar, zijn staten. Een van de zoeaven was de Eigenbilzenaar Joannes Eyken, geboren op 10 mei 1842 als de jongste zoon van Engelbertus en Catharina Haenen, zij was de tante van Marijke Haenen de grootmoeder van mijn vader Lambert Jans. Omdat Joannes zijn vader overleden was, moest Joannes de toestemming om als Zoeaaf naar Rome te vertrekken van zijn moeder krijgen. Op 6 januari 1868 werd hij te Brussel ingeschreven (nr. 3476) en op 12 januari 1868 kreeg hij in Rome het (nr.6788). Op 4 november 1868 overleed hij in Rome aan tyfus. Voor zijn jarenlange inzet en zorgen voor de zieken kreeg hij in 1888 de burgerlijke medaille met kruis eerste klas. Verenigingen, tientallen verenigingen werden opgericht en verdwenen ook weer. Meestal waren het eendaags vliegen, die door dezelfde personen meestal in cafe’s werden opgericht om het zaakje te doen draaien. Hier sommen we de voornaamste op: De Zwitsers, de Jeugdige boeren met de blauwe kiel, de Vlaamsche kerels, de Bokkenleiders, de Oudsoldaten, de Eik, hulp in nood, de Boeren, veloclub de Eikel, schutterij St.Niklaas, schutterij O.L. Vrouw Presentatie, muziekvereniging Aurora, muziekvereniging Recht door Zee, de Kluchtvrienden, de Woudrust, de Gezellige vrienden, het Plezierbootje, de Heidebloem, de Kielmannen, Studentenbond, Davidsfonds, Kruistochters, duivenbond de Bode, duivenbond de Kanaalduif, voetbalclub Fortuna en Sparta, B.J.B., N.S.B. en Vossenbond, toneelkring de Vlaamsche vrienden, wielerclub altijd vlugger. Van enige van deze verenigingen vonden wij we iets meer uitleg. Fanfare Aurora werd in 1877 gesticht onder impuls van Hubert Brepoels en E.H.Geyen kapelaan te Eigenbilzen van 1873 tot 1877. De toenmalige pastoor was niet erg gelukkig met deze stichting. Zelfs de bisschop werd ingeschakeld. Hij vermaande de kapelaan en plaatste hem over naar Koersel. Hubert Brepoels bleef vrijgezel en dirigeerde de fanfare van 1877 tot 1890. Aurora, de Romeinse godin van de dageraad. Haar naam staat in onze taal voor morgenrood of dageraad. De eerste bijeenkomsten van de fanfare hadden plaats in de brouwerij van (Cielke van derenkes) Marcel Brepoels (1858-1945) was gehuwd met Rosalie Withofs (1878-1958), zij was de zuster van Adolf Withofs, de grootvader van Annie van het Schuttershof. Jan Withofs, de eerste voorzitter was de schoonvader van latere dirigent en bezieler Alfons Nivelle. Aanvankelijk begon Aurora als zangmaatschappij “DE VLAAMSE KERELS” maar nog hetzelfde jaar omgevormd tot fanfare. 41

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
September 2007 - Uw Regio
Zoutpot nr. 64 - september 2011 - Stad Zoutleeuw
Nieuwsbrief vwo onderbouw - Lyceum Ypenburg
De Malse Courant - Gemeente Malle
5e JAARGANG - nummer 7 van 29 oktober t/m 9 december 2011 - St ...
de hoornblazer - WSV Hoorn
Zoutpot nr. 23 - Stad Zoutleeuw