Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

10. Goossens-Meesters

10. Goossens-Meesters Arnold Mop 42. Parthoens-Maesen Arnold Mop 11. Haenen Gaspard E/b 43. Schoups-Lathouwers Jacobus E/b 12. Hensen-Brepoels Georges Mop 44. Simons-Vrancken Gaspard Mop 13. Huygen-Withofs Jozef E/b 45. Swennen-Meesters Lambert E/b 14. Jans-Jans Gaspard E/B 46. Swennen-Verstraeten Marc Mop 15. Jans-Vandooren Lambert E/b 47. Swennen-Vrancken Mathijs Mop 16. Jans Peter Mop 48. Swennen-Haenen Michiel E/b 17. Jeurissen-Vincken Math Mop 49. Swennen-Moors wed. Michiel E/b 18. Jeurissen-Vrancken Nikolas Mop 50. Swennen-Jans Michiel E/b 19. Lathouwers-Martens Frans E/b 51. Swennen-Vandooren Pieter E/b 20. Lathouwers-Brepoels Thomas E/b 52. Swennen Renier Kinderen Mop 21. Liebens-Loyens Peter Mop 53. Swennen Theodoor Kinderen E/b 22. Loyens-Palmaers Leonard Mop 54. Vandooren-Meesters Hubert Mop 23. Martens-Vanheusden Renier E/b 55. Vansichen-Jans Max Mop 24. Meesters-Vandooren Leonard E/b 56. Verpoorten-Martens Melchior Mop 25. Meesters-Judong Mathijs Mop 57. Vrancken-Hensen Jan Mop 26. Meesters-Maesen Max Mop 58. Vrancken-Brepoels Leonard Mop 27. Meesters-A Castro Max Mop 59. Vrancken-Moors Marthinus Mop 28. Meyers-Vansichen Jan Mop 60. Willems Willem wed. E/b 29. Moors-Swennen Frans Mop 61. Withofs-Broeders Godfried E/b 30. Moors-Claesen Lambert Mop 62. Withofs-Swennen Jan E/b 31. Moors-Vrancken Marcel Mop 63. Withofs Laurent wed. E/b. 32. Moors-Moors Michiel Mop Lijst stemburelen kieskanton Bilzen, voor Eigenbilzen oktober 1894. Voorzitter Withofs Godfried, burgemeester Secretaris Lathouwers Willem Bijzitters: Boelen Willem, landbouwer, vader van Grit en Lis aon de breg. Bergans Adolf, handelaar. Swennen Michiel, landbouwer, grootvader van Frans van Derhelis. Withofs Jan, landbouwer, Jang van Withofske oat de Blèkkemstroat. Plaatsvervangende bijzitters; Jans Lambert, landbouwer, Lemmejans, grootvader van Ferdy. Swennen Arnold, schrijnwerker, vader van Lio van Aotje. Swennen Lambert, landbouwer, man van Fin van’t zwat, Lemme van Derhelis. Lathouwers Thomas, landbouwer, bij Timme oat de Winkelomstroat. Openbare voordracht op zondag 9 juni 1895 na het lof, om 16 uur, zal mijnheer Henri Gielen van Hoeselt een openbare voordracht geven te Eigenbilzen ten herberge van Mr. Moosen, cafè des fanfares. Hij zal spreken over de stoffelijke en zedelijke noodzaak van een katholieke kantonale vereniging in het kanton Bilzen en over de huidige rol der boerenbonden in ins land. Al die de godsdienstige en landelijke belangen van het kanton Bilzen ter harte heeft, is dringend verzocht deze vergadering bij te wonen. Wie was Leonard Meesters: 46

Geboren te Eigenbilzen op 22 maart 1796 was gehuwd met Katrien Bogman, hadden maar één zoon Leo die gehuwd was met Anna Vandooren uit Hoelbeek, zij hadden samen 4 kinderen waarvan Joséphine gehuwd in 1887 met Swennen Walfried het is langs deze weg dat de naam “bij de sjenderm”Swennen is geworden. Leonard genoot de laatste jaren van zijn leven een goede gezondheid en was liefhebber van een lekkere borrel en van kaartspelen. Hij was lid van het armenbestuur sedert 1870, erelid van de fanfare en schrijver en boekhouder van de oude schutterij “St. Niklaas”. Op 29 mei 1815 werd hij ingelijfd bij het Hollandse leger als militair en kwam na drie jaar goede dienst in verlof. In het jaar 1827 trad hij in dienst bij de Hollandse Marechaussees te voet, en diende hier bij tot het uitbreken van de revolutie in 1830. In het jaar 1830 treedt hij in dienst bij de Belgische Rijkswacht, hij gaf hier blijken van moed en vaderlandse liefde, op zijn livrei stond nergens een straf aangeschreven. In 1853 werd hij op pensioen gesteld, sinds dien leefde hij hier te Eigenbilzen als een voorbeeldige burger door iedereen geacht en bemind. In 1886 werd hij beloond voor zijn lange jaren trouwen dienst door de koning het burgerkruis van 2 de klas toegekend. Op 15 juli 1895 werd hem de militaire dekoratie verleend, deze beide eretekens zullen nu op zijn borst prijken. Men was druk bezig hier in Eigenbilzen met de voorbereidingen van zijn nakend eeuwfeest, doch de laatste dagen van maart 1896 werd de heer Meesters ziek en zijn gezondheid ging fel achteruit. Maar iedereen geloofde nog in een goede afloop want zijn sterk gestel ging niet zomaar ten onder. In zijn ziekte werd de heer Meesters bijgestaan door zijn 80 jarige broer, broeder Lambertus, de geachte kluizenaar van Vrij-Hern, het was hij die nog enige tijd geleden aan het ziekbed stond van een typhuslijder en een erekruis aan hem werd uitgereikt. Leonard Meesters was de oudste soldaat van België . 47

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
De jeugd van tegenwoordig ... - Gemeente As
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee
3 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
GB5 SEPT-OKT 2005 - Gemeente Zandhoven
GB5 SEP-OKT 2008 - Gemeente Zandhoven
Locaties Oldenzaal: Antoniuskerk Drieëenheidkerk Emmauskerk ...
Veer 1: Openingsveer (1e bachelor) - VGK
ONZE LOBBY OP HET BINNENHOF - Vox magazine