Views
3 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Jeannetteke, een popje,

Jeannetteke, een popje, al kwam ze uit een koffertje, met krikzwart haar, naar de mode gekleed… de menschen zeggen “dat zal ook weer niet lang houden, ’t krijgt de meert misschien niet uit”. Voor het laatste hebben we Sientje, kort en dik ineen gedrongen, niet groot maar bij de hand en is hare mond niet gevallen zeg de oude Lambeer. Kwatongen noemen haar “de krullebol”. Ook vele huisgezinnen en pachters verhuizen op deze dag om elders op een pachthoeve hun geluk te beproeven. Het biedt een eigenaardig schouwspel de met zwaar gereedschap geladen wagens en karren, gevolgd door hun huisgezin, het vee enz…als een karavaan naar een nieuwe heimat te zien trekken. Het klooster van Eigenbilzen, de grond werd aangekocht op 21 maart 1898. Notaris: Constant Van Bockrijck, notaris te Hoeselt. Eigenaar: Victor, August Van Leemput, postmeester en wonende te Berchem, broer van E.H. Joannes Van Leemput, pastoor te Eigenbilzen. Aankoper: kanunnik August Nobels, algemene overste der zusters van de Kindsheis Jesu; werd bij het tekenen van de akte vervangen door een gemachtigde, de heer Aloysius Michiels, overste der zusters van de Kindsheis Jesu en Abt te Hasselt. 14 aren en 20 ca boomgaard, gelegen te Eigenbilzen, langs de Winkelomstraat, sectie B nr. 1208, deel ervan, naast het voetpad oostwaarts, dit perceel hoort toe aan de heer Van Leemput in volle eigendom, blijkens akte van ruiling, verleden voor de ondertekende notaris de 17 de februari 1898. Verkoopwaarde; 700 fr. de akte werd ondertekend door: Joannes Van Leemput, August Michiels, G. Larhouwers, C. Vossen en notaris C. Van Bockrijck. Op 18 april 1898 is men begonnen met het bouwen van het zusterklooster. De bouwmeester die het plan maakte, was de heer Martens uit Stevoort. De aannemer van het metselwerk was Muermans van Vlijtingen en het bouwwerk werd verricht door ene Swennen van Eigenbilzen. Al het overige werk is zoveel mogelijk door Eigenbilzenaren uitgevoerd. Er werden zusters gevraagd door pastoor Van Leemput voor het onderwijs in het klooster van Eigenbilzen. Op 13 oktober van datzelfde jaar werd het klooster plechtig ingezegend. De E.H. kanunnik Nobels, algemene overste van de zusters leidde deze plechtigheid. De algemene Moeder overste Rafael van Gent, alsmede drie zusters: nl. zuster Emerentia, Van Vossel Joanna, zuster Adolphine, Beekmans Palmyre en zuster Wilhelmina, Hillegeer Hortentia, zijn ‘s morgens om 8 uur met de trein aangekomen. 26 februari 1898, het gouvernement geeft een premie van 1.600 fr. aan al wie soldaat wil worden. Pierre Nelissen, fruitkoopman te Eigenbilzen, werd aangesteld door de minister van oorlog waar men alle papieren en inlichtingen kan krijgen. 50

Op 18 december 1898, oprichting van een brouwerij aan de Winkelomstraat hoek Dorpsstraat door Withofs – Veltmans Willem. Men schrijft op 14 januari 1899, dat vorige week twee varkens werden geslacht op de Locht, het eerste woog 290 kg en het ander 315 kg poten en oren meegerekend. Dit is toch een bewijs dat de gastvrije Lochtenaren aan het vlees derven niet verbonden waren. Op 17 april 1899 door koninklijk besluit is te Eigenbilzen een overdracht van posterijen opgericht. Op 30 september 1899 hebben hier gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. De verkozen waren: 1. Swennen Francis 2. Swennen Michiel 3. Vossen Louis Het mandaat van schepen Swennen Michiel eindigt op 1 januari 1900. hij werd herkozen voor 8 jaar, jaarwedde 15 fr. Op 5 november 1899 werd er kosteloos onderwijs gegeven, aan de aangenomen scholen, aan 80 jongens en 79 meisjes. Op 25 november 1899 alhier aan den ijzerenweg in het nieuwe huis van Mr. Willems, een postbureel opgericht onder het bestuur van facteur Fidlers uit Bilzen, voor de gemeenten Eigenbilzen, Hoelbeek en Mopertingen. 51

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
de hoornblazer - WSV Hoorn
BlikopglaBBeek - Gemeente Opglabbeek