Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Opening

Opening van een schoenwinkel op 7 juli 1906 bij Adolf Withofs – Nijssen, zadelmaker, bericht dat bij hem alle soorten van mans-, dames- en kinderschoenen, allerhande pantoffels en velosloffen te verkrijgen zijn. Op 28 augustus 1906 is men begonnen aan het plaveien van de Dorpsstraat en het aanleggen aan weerszijden van voetpaden. Eveneens het verbreden van de Blookstraat van het Scheepveld tot aan het laatste huis (ae berg), in het gedeelte Blookstraat werden er kasseiwaterlopen aangelegd. Sedert de aanleg van de nieuwe steenweg (Dorpsstraat) van Mopertingen heeft de Blook- en Bergstraat overlast bij zwaar regenweer. Het gemeente bestuur van Eigenbilzen heeft beslist om een goede afvoer van het water te verzekeren. Deze wegen werden aangenomen door Ramaekers Nicolaas voor 57.800 fr. Zitting op 16 september 1906 met als doel vergroting van de kerk. Op 20 september 1906 deed pater Bonaventura Jans zijn eerste mis. In 1906 trokken onze eerste koolputters naar de mijnen in het Genkse. 62

De Woudrust Opgericht in september 1905, ten huize van Brepoels Henrie aan de Bruulstraat (Briel). Henrie was geboren te Eigenbilzen in 1861 en overleden in 1944, hij was de zoon van Jan en Vandooren Isabella. Hij woonden alleen in het huis naast zijn zuster Isabella die gehuwd was met Steegen Peter de schoonvader van Broux Jozef de voormalige veldwachter van Eigenbilzen. Henrie was een eigenaardig man hij had goede ideeën maar was veel te zachtaardig om een goede leider te zijn. Hij werd nogal eens voor schut gezet door zijn mede burgers, hij liet dit gewoon over zich heen gaan. Zijn klein huisje was gelegen tegen de berg van de Peerdenput zeker 20 meter hoger dan de begane grond naar het schijnt werden er veel valpartijen vastgesteld na het overdadig drinken van het oude Eigenbilzers bruinbier. Dit huis werd later verkocht aan Ernest Degrève – Schoenaerts die het later hebben door verkocht aan Jan Schaekers – Appermans die er een nieuw huis hebben gebouwd. Er werd een bestuur gekozen: Henrie Brepoels – voorzitter Willem Swennen - secretaris Leo Broux – schatbewaarder Pieter Swennen - schrijver Georges Hensen – tapper Jan Swennen – zangmeester Willem Jans was plaatsvervangende voorzitter. Het lokaal van de Jonge Schutterij was op 23 april gevestigd in café Pie Nijst – Clerx op de Hartenberg, op die dag werd Adolf Withofs (Dolf van der Peterkes) tot keizer gekroond, en dat in hetzelfde lokaal van de Vlaamse Kerels. Op 31 april 1910 na het lof, vergadering en drinkfeest in het gewoon lokaal van de Vlaamse Kerels en om 18 uur een uitstap naar Hoelbeek. Het duurde erg lang voordat er iets degelijks van terecht kwam, er werden wel wat straat animaties gedaan maar daar bleef het wel mee, tot dat op 24 september 1910 twee nieuwe leden werden verwelkomd, dit waren Jozef Broux en Willem Steegen. Een nieuw regelement werd opgemaakt een mooi gedicht geschreven en gebracht door de schrijver van de maatschappij Pieter Swennen. toe laat ons maar eentje drinken in eere maken wij plezier we zullen saam eens met glazen klinken en roepen: leve het schuimend bier Dit gebeurden bij het vijfjarig bestaan van de maatschappij, het feest begon om half vier na het lof. Op zondag 8 oktober 1910 deed de Woudrust haar uitstap met haar nieuwe Standaard. Er zouden sportfeesten ingericht worden met grote kermis, zoals; lopen per minuut, met hinderpalen, in gestrekte draf en achtervolgingsmatch enz… Op 8 februari 1918 werd het blijspel “de vermiste schoepensteel” en de pantomie “troela” opgevoerd door de toneelmaatschappij van de vereniging. 63

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
102-148 - Stichting Grueles
September 2007 - Uw Regio
Zoutpot nr. 64 - september 2011 - Stad Zoutleeuw
Nieuwsbrief vwo onderbouw - Lyceum Ypenburg
De Malse Courant - Gemeente Malle
de hoornblazer - WSV Hoorn