Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

De

De eerst volgende stierenkeuring, prijskamp voor runderen, stieren en runderen, zal in onze gemeente plaats vinden. De gemeenten die in aanmerking komen voor deze keuring zijn; Beverst, Eigenbilzen, Hoelbeek, Lanaken en Gellik. Deze provinciale keuring had plaats op 4 maart 1912. een bijzonder uitgelezen verzameling eerste klas melkvee was er aanwezig. De prijzen uit onze gemeente werden toegekend aan; Koeien, 1 ste reeks; 5 de prijs aan Tomson Arnold Stieren met twee of meer tanden, 4 de prijs aan Neven Winand. Jonge stieren, 5 de prijs aan Swennen Isabella. In maart 1912 werd aan de woning van Michel Swennen – Moors aan de Blookstraat een brievenbus geplaatst. Op 2 april 1912 nam Willem Lathouwers ontslag als secretaris, en op 31 mei 1912 installeerden Thomas Lathouwers zich als secretaris met een wedde van 500 fr. Op 24 mei 1912, is bekend gemaakt dat Godfried Vandooren, Lochtstraat 52 een varkensslachterij opent. Hij gelast zich met leveren aan de klanten van hoofdkaas, geperste kop, koteletten, gemalen vlees, leverpastei, gekookte hesp, bloed en leverworst evenals droog spek. Dit alles is er wekelijks verkrijgbaar aan matige prijzen en een goede bediening. In brouwerij “St. Antonius” bij Van Wilderode hoek Dorpsstraat-Winkelomstraat werd op 28 april 1912 bruin bier gebrouwen. Bij de eed aflegging van 1 juni 1912 bestond de gemeenteraad uit; 1. Lathouwers Thomas, burgemeester 2. Martens Theodoor, schepen 3. Swennen Francis, schepen 4. Withofs Jan, 5. Swennen Godfried, 6. Vandooren Mathijs, 7. Withofs Willem. De heer Courtois, aannemer van ons nieuw station is vandaag de 20ste oktober 1912 begonnen aan de voorbereidingen en grondwerken, voor de som van 37.331,88fr. er werd ook de plaveiïng en de afsluiting rond het station aanbesteed voor de som van 14.896fr.in oktober zou alles reeds onder dak zijn. de opening van het station is vastgesteld op donderdag 29 mei 1913. 76

Op 21 april 1912,door de bouw van het nieuwe station werd de Eendepoelstraat een belangrijke weg voor het verkeer naar en van het station, men vraagt een toelating om deze weg te verbreden van 3,50 m tot 7 m er stond toen maar een huis. Bij koninklijk besluit zou de breedte van de weg 10 meter moeten bedragen. De opening van ons nieuw station is vastgesteld op donderdag 29 mei 1913. De weg van Eigenbilzen naar Hoelbeek (Kattestraat) van aan de spoorweg tot aan de Fietenstraat, op 18 mei 1913 werd deze weg smaller gemaakt. Op 20 april 1913 verkoopt de gemeente 5,63 vierkante meter grond aan Pieter Boelen – Martens voor 6 fr. een hoekje gemeentegrond overschot. Deze week op 4 juli 1912 werd hier te Eigenbilzen 3.445 Fr. uitgedeeld aan de ouden en oudjes van ons dorp voor het ouderdomspensioen. Dit was een geschenk dat zo maar uit de hemel viel, met dank aan het katholiek staatsbestuur. 27 juli 1912, de landbouwdecoratie van 2 de klas ontvingen; 1. Boelen Willem, voorzitter van de veeverzekering en lid van het bestuur der boerengilde. 2. Meesters Lambert, secretaris der boerengilde 3. Steegen Gaspard, penningmeester der veeverzekering 4. Steegen – Gysen Jan, Martens P. Th. En Tomson Arnold. Aan de volgende oud soldaten van 1870 -71 is de militaire decoratie toegekend; Steegen – Vandooren Jan, Meesters Marcel, Jans Michiel, Lathouwers Leonard, Moors Martinus, Meesters Leonard, Timmermans Mathijs en Collas Arnold. Aan de heren Willem Lathouwers, ere – secretaris van de gemeente en Mathijs Swennen is de decoratie van Onderlingen bijstand van 2 de klas verleend, de eerste in hoedanigheid van voorzitter, de tweede als schrijver van de pensioengilde van Eigenbilzen. 77

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
102-148 - Stichting Grueles
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
m éér dan 9-to-5 m éér dan 9-to-5 - Sodico
i n fo r m e e r t - Gemeente Lede
Pinguïns en Plusbeurs Laatste loodjes in Noorwegen - Cittaslow
Toeristische gids van Breda
augustus - Oosterhoutse Golf Club
September 2009 - Kijkkez Jongerenmagazine
Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...