Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op 17 augustus zijn de

Op 17 augustus zijn de volgende toelagen verleend door de provincie aan onze gemeente over het jaar 1911 voor verbeteringswerken aan weg nr. 40 Eigenbilzen, Hoelbeek, Munsterbilzen van 2.926,40 Fr. En 385,46 Fr. voor verbeteringwerken van 1910 en 1911 aan de weg Eigenbilzen naar Gellik. In 1910 is nog eens 1.513, 88 Fr. uitbetaald aan de weg Eigenbilzen naar Munsterbilzen. Er werd beslist dat de ontvanger van belastingen en accijnzen op de eerste vrijdag van de maand zijn zitting houd in de oude gemeenteschool op de Hartenberg. Op 31 december 1912 telt onze gemeente 1286 inwoners. Het leven voor de eerste wereldoorlog is het leven dat men zo vaak als dat van de ( goede oudentijd) bestempelt. Het was toen de tijd van de koperen halve centen, de centen, de twee – frank en de grote zilveren vijffrank stukken. Voor ’n halve cent konden de kinderen al heel wat snoepgoed kopen. Voor één cent (officieel heette dat twee centiemen) reed men met kermis op de paardenmolen, kocht vader een dagblad, gaf men het vereisten voor een kerkstoel, die daarom ook een centenstoel werd genoemd. De stukken van twee cent waren reeds uit den omloop. Voor een nikelen ( knepke) of vijf centiemen kocht men een postkaart, terwijl op de brief lechts een zegel van tien centiemen diende geplakt. Buiten de vijf en tien centiemen had men ook nog als nikkel geld de 25 centiemen zonder gaatje. Halffrankskes, franks, tweefranks en vijffranks waren de zilveren gangbare munten. Als papieren geld had men het lichtrood 20 fr briefje, briefjes van 50 en 100 fr. vond men zelden bij de gewone man. De winkeliers hadden in die tijd weinig vertrouwen in het paieren geld ze hadden liever zilveren munten. De werklieden moesten het met één frank per dag stellen, de 8 uren dag kenden men niet. Een onderwijzer op de buiten verdienden 1.000 fr. per jaar en moest daar van nog afstaan voor de kas van weduwe en wezen. Van den andere kant waren de prijzen wel navenant, een ei kostte maar 5 centiemen, een dagblad 8 fr. voor een half jaar. Op de markt was stof aan 4 ellen voor 1 fr. te koop, voor 5 cent had men een goede sigaar en voor een kwartje een glas bier. De eieren kocht en verkocht men per vierdel (26) en halfvierdel (13). Voor 12 fr. had men een prachtid paar schoenen en voor 45 fr. het duurste manskostuum. Voor een grote jenever betaalde men 5 cent en voor een kleine 5 centiemen. Reizen geschiedde met heel wat minder comfort dan nu, de treinen bestonden uit houten wagons, in gesloten bakken van 10 personen. Aan elk hokje was een deur, want er was geen middel om van de ene wagen tot in de andere te geraken, de deuren werden langs de buitenkant gesloten, de deuren konden geopent worden door het venstertje te laten zakken en de deur zo te openen. Wat de klederdracht betreft, de heren droegen broeken met smalle pijpen, hoge halsboorden, bolhoeden, bottienen met knopjes en stoffen overschoenen. Voor de dames eiste de mode lange rokken tot aan de grond, hooggesloten baskinnen en pelerinnekens, een strak aangeregen hoog keurslijf met (cache-corscet), lange onderbroeken, zwarte wollen kousen, grote hoeden op kunstig gedraaide “koeffen”, hoge schoenen. In de winter werden twee tot drie onderrokken gedragen. Deze week op 19 februari was hier in de gemeente een leurder uit Maastricht met zijn knecht om Hollandse kaas te verkopen. ’s Avonds keerde de patroon terug naar Maastricht, de knecht met kar en de voorraad kaas bleef hier overnachten. De knecht zag de gelegenheid om er met kar en kaas vandoor te trekken. De kar vond men s’ anderendaags terug te Mopertingen, maar van de knecht was geen spoor te bespeuren, de waarde was ongeveer 100 Fr. wat hij gestolen had. 78

Jan Moors-Withofs, landbouwer te Mopertingen, heeft op 11 mei 1913 een aanvraag ingediend bij de gemeenteraad van Eigenbilzen om een brikkenoven uit te baten achter de Berg. Zijn eigendom paalt aan de weg, aan de kinderen Swennen-Moors, de weduwe Swennen-Haenen en aan Casper Jans. Op 4 oktober 1913 is Egidius Claessens, landbouwwerkman op het kasteel van Zangerij, gedurende ruim 25 jaar, met het landbouwereteken van 2 de klas vereerd. Soldaat Herman Stulens van de klas 1911, die bij het leger een bloedvergiftiging had opgelopen aan een vinger van de linkerhand op 11 oktober 1913, hebben ze een gedeelte van deze vinger moeten afzetten. Hij zal een levenslang pensioen toegewezen worden, bij koninklijk besluit van 27 juni 1913 nr. 1645. Op 18 oktober 1913, heeft onderwijzer Alfons Nivelle zijn intrek gedaan in een gekocht huis in de Winkelomstraat. Dit is nu wel een straat met aanzien, de meeste prominenten wonen er, E.H. pastoor, de burgemeester, de eresecretaris, de hoofdonderwijzer en bestuurder van de fanfare, de E. Zusters van het klooster en de school, de schoolopziener C. Lathouwers, de zaakvoerder van de Boerengilde, twee brouwerijen en niet een herberg. De buren en de leden van het PLEZIERBOOTJE hadden de familie Nivelle welkom gehete en een mooie meiboom geplant met opschrift. In Café Meesters Paulus (IN DE BESSEM) Mereweg werd er lustig op de nieuwe buren gedronken. 79

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
September 2007 - Uw Regio
Zoutpot nr. 64 - september 2011 - Stad Zoutleeuw
Nieuwsbrief vwo onderbouw - Lyceum Ypenburg
De Malse Courant - Gemeente Malle
5e JAARGANG - nummer 7 van 29 oktober t/m 9 december 2011 - St ...
de hoornblazer - WSV Hoorn