Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op 29 november 1913 is

Op 29 november 1913 is de goedkeuring gekomen om de bouw van de nieuwe gendarmerie, ze zal gebouwd worden aan de Dorpsstraat op het goed van Swennen – Coenegrachts naast de winning van Lambert Jans – Vandooren (Lemme Jans). Op 1 januari 1914 telde onze gemeente 1281 inwoners. Op 21 februari 1914 melden wij de benoeming van onze dorpsgenoot Steegen Leopold tot onderpostmeester van ons dorp. In 1914 werd hier te Eigenbilzen de Boerinnenbond opgericht. Vlak voor het uitbreken van de oorlog (19 mei 1914) werd in België de leerplicht voor kinderen van 6 tot 14 jaar ingevoerd. De eerste wereldoorlog, van 28 juli 1914 tot 11 november 1918, was een gewapend conflict tussen de voornaamste en sterkste politieke, economische en militaire blokken van het westen. Op 31 juli 1914 kondigde de Belgische koning Albert I een algemene mobilisatie af. Op 27 juli 1914 waren de op 10 juli met verlof gestuurde soldaten van de lichting 1913 al terug geroepen en op 29 juli werden drie lichtingen onder de wapens geroepen. Op 2 augustus, om 6 uur, viel Duitsland het Groothertogdom Luxemburg binnen en bezette het hele landje. Daarop vroeg Duitsland de vrije doorgang aan ons land, België weigerde resoluut. Op 4 augustus 1914 ’s morgens tussen 7 en 8 uur vielen de Duitsers ons land binnen in Gemmenich bij Visé over de Maas. Alle Eigenbilzenaren werden verplicht Duitse troepen in te kwartieren, dit was op 16-18 en 23 augustus 1914. Het was een zware last voor onze gezinnen, de bezetter eiste een groot deel van de voedsel voorziening. Om de bevolking onder druk te zetten om de opgeëiste goederen te leveren, namen de Duitsers de schepenen Theodoor Martens en Frans Swennen, alsook de raadsleden Jan Withofs, Henrie Willems en Godefridus Withofs als gijzelaars. Ze werden gevangen gehouden in het station van Bilzen. Velen vluchten de bossen in uit vrees om doodgeschoten te worden, en namen paarden en ander vee en levensmiddelen mee. Onze mensen konden den oorlog goed doorstaan omdat armoede en bezetting de mensen vindingrijk maakten. De internationale hulp aan België werd in Eigenbilzen verdeeld door het Comité (kometeet). In samenwerking met het gemeentebestuur werd er soep bedeeld aan de schoolkinderen. De oorlog en het Vlaamse bewustzijn in Limburg, met het Flamenpolitik wilden de Duitsers België onttrekken aan de Franse invloed en het binnen de Duitse invloedsfeer halen. Deze politiek werd uiteraard gunstig onthaald door de activisten – zeg maar: een kleine groep pro- Duitse flaminganten. Deze wakkerde tevens alle vormen van conservatief Belgisch nationalisme aan. Die Flamenpolitik leidde tot de vernederlandsing van de Gentse universiteit en tot de bestuurlijke scheiding van België. Hier bij ons in Limburg was dit scherpe activisme een zeldzaamheid, de provincie had immers hoofdzakelijk een vrij conservatieve en klerikale landbouwbevolking. 80

Militie 17 februari 1894 in Eigenbilzen De opgeroepen soldaten moesten nog loten en daarom hield men in ieder dorp een loting. 1894: Broux H., Karremans H., Lathouwers H., Meesters H., Meeuwissen J., Nivelle L., Nijssen Th., Steegen H., Swennen A. en Withofs J. 1895: Broux J.A., Croux J., Gilissen P.P., Huysmans J., Jans P.F., Meesters J.W., Nivelle P.J Steegen J., Steegen Paulus, Welters L., Withofs G. en Withofs J.W.L. 1896: Frederix J., Gilissen J., Noben L., Swennen P., Timmermans W., Troquet B. en Vangronsveld J. 1897: Boelen P.M., Broux M., Martens G.N., Meers J., Meesters J., Meesters L.H., Meesters W., Nivelle A., Schils M.J., Withofs Ad., Withofs J.W. en Wijnen E.H. 1898: Claesen H., Croux P.M., Jans L.J., Jans M.L.J., Meesters M.J., Meesters Jos, Schoups P., Swennen Leo en Swennen M.F. 1899: Gilissen P.J., Hensen G.J., Jans J., Jans L.G., Nijssen H., Steegen L., Swennen G., Timmermans M. en Vansichen F.H. 1900: Croux M., Huskens W., Lathouwers C., Nivelle W., Steegen A., Steegen L., Troquet P., Verpoorten L. en Withofs L. 1901: Haesevoets, Jans, Lathouwers, Martens, Mertens en Vandooren. 1902: Broux L., Broux P.N., Lathouwers M.H., Stulens N., Swennen L., Vansichen J. en Withofs J.P. 1903: Hensen J.H., Jans A.J., Meesters M.W., Martens H., Swennen G., Swennen J. en Vangronsveld L. 1904: Hensen G.H., Jans F., Martens J.H., Meesters M., Nivelle L.H., Steegen M. en Vandooren A.P. 1905: Broux, Lathouwers, Schoups, Swennen J.L. en Swennen P.H. 1906: Broux J., Hensen J.J., Martens W.R., Maria H., Nijssen L., Schoups N.H., Steegen J., Steegen L.J., Swennen G.G., Timmermans H. en Vandael H.C. 1908: Brepoels L., Broux M., Clerx Th., Jans L., Jans W., Martens W., Meesters P., Meesters A., Morias M., Steegen A., Swennen C., Swennen Math en Swennen M.ach. 1909: Broeders J., baron de Woelmont, Geraerts J., Meers J., Schoups A., Steegen, Stulens, Swennen en Withofs. Merkwaardig is dat alle 9 oudste zonen waren van hun families. Nadien is de militieloting afgeschaft. Aangemoedigd door het goede voorbeeld van de broers, barons de Woelmont van het kasteel van Zangerij, namen 14 jongens vrijwillig dienst en trokken blakend van vaderlandsliefde de grens over. In het geheel waren zestig soldaten van Eigenbilzen in het leger. 81

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel