Views
8 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op zondag 27 september

Op zondag 27 september 1914, acht dagen voor de verwoesting van Lanaken, wordt onze gemeente letterlijk ingenomen door ene aanzienlijke troepenmacht, juist of hier een geduchte vijand te vrezen was. Alle mannen, die zich op straat bevonden, moesten mee naar Mopertingen. Op de kiezelweg werden ze in rijen opgesteld en daar hoorden ze dat er enkele Duitsers verklaarden om onze dorpen te plunderen en dan in brand te steken, maar enkele officieren keurden dit af, zodat Eigenbilzen en Mopertingen aan die verwoesting ontsnapten. Bijna overal werden de fietsen in beslag genomen, zo werden dan overal fietsen verstopt onder hooi en stro. Toch werden er een veertigtal rijwielen in beslag genomen. De houding van de Duitsers was bars en gebiedend, de taal onbeleefd, die bevelen waren streng en moesten dadelijk uitgevoerd worden. Zij aanzagen de Belgen als een volk dat weinig ontwikkeld was en traden overal hoogmoedig op. De regels die werden opgelegd aan de bevolking door de overheid was als volgt: 1. in tijd van oorlog mogen alleen soldaten vechten. Een burger b.v., die op de vijand zou schieten, zou de oorzaak van het platbranden en uitmoorden zijn gemeente of stad. 2. in de vroege morgen van 4 augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen nabij Gemmenich. Het Belgisch leger bestond uit 200.000 soldaten, en het Duitse leger met een overmacht van 500.000 beter uitgeruste soldaten. 3. onze mensen zaten hier ook nog met vluchtelingen uit andere streken en die kregen ook onderkomen en eten van onze gastvrije mensen. 4. de grote oorlog werd niet alleen in West-Europa uitgevochten. a. tegen de Russen aan het oostfront b. het half Aziatisch Turkijen en de kolonies van de Europese staten. 5. bericht aan de bevolking a. verplicht inkwartiering van soldaten b. wapens inleveren tegen bewijs van ontvangst bij de politie c. alle herbergen moeten gesloten worden om 20 uur en het licht gedoofd d. alkool en likeuren mogen niet verkocht worden e. de koers van het Duits geld (zilver of papieren geld) voor aankoop in winkels is op 1,25 fr. gesteld f. wegvoering, de mannelijke bevolking van 15 tot 65 jaar werden door de Duitsers meegenomen om in de grensstreek te werken. In plaats van de Duitse jongens die hier in België en elders aan ’t vechten zijn. g. boeren hebben besloten gronden te verhuren aan mensen die geen eigendom hebben om aardappelen te kunnen planten h. klokkenroof uit onze kerken, ongeveer 70.000 kerkklokken werden gestolen en gesmolten voor het aanmaken van oorlogsmateriaal in Hannover Duitsland. 82

i. volgens berichten uit Maastricht zouden te Bilzen op 17 augustus 1914 door de Duitsers vier burgers dood geschoten zijn. In 1916 kregen wij hier een vijftal inkwartieringen van geslagene regimenten om zich te hervormen. Het 11 de uit Silesië, 22 ste uit Wurtenbergen, 157 ste uit Silesië, 106 de uit Saksen en het 182 ste uit Saksen. Waren hier te Eigenbilzen van 25 maart tot 24 juni 1916. 83

Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
augustus-september - Meet- en Regeltechniek
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2010 - Clarezia
Brochure CC Kapellen augustus 2012 - juni 2013 - Gemeente ...
TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl
Oranje Fonds Bericht 33, augustus 2009
Iedereen lid! Kinderen toegelatenEnkel voor 16 ... - Sodico
de Senior, juli - augustus - september 2012 - Ocura
ZATERDAG 1 SEPTEMBER - Cursiefje
Onze buurt op Sail • Hannekes Boom • Onze buurt op Sail ... - WCOB
4 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
1209_Samen Kerk september 2012.pdf - OLV Bilthoven
de hoornblazer - WSV Hoorn
07. De Desselaar september 2008 - Gemeente Dessel
scholenveldloop - Gemeente Meise
Zoutpot nr. 29 - september 2005 - Stad Zoutleeuw
19de jg., september 2009, nr. 71
September 2007 - Uw Regio