Views
4 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op zondag 27 september

Op zondag 27 september 1914, acht dagen voor de verwoesting van Lanaken, wordt onze gemeente letterlijk ingenomen door ene aanzienlijke troepenmacht, juist of hier een geduchte vijand te vrezen was. Alle mannen, die zich op straat bevonden, moesten mee naar Mopertingen. Op de kiezelweg werden ze in rijen opgesteld en daar hoorden ze dat er enkele Duitsers verklaarden om onze dorpen te plunderen en dan in brand te steken, maar enkele officieren keurden dit af, zodat Eigenbilzen en Mopertingen aan die verwoesting ontsnapten. Bijna overal werden de fietsen in beslag genomen, zo werden dan overal fietsen verstopt onder hooi en stro. Toch werden er een veertigtal rijwielen in beslag genomen. De houding van de Duitsers was bars en gebiedend, de taal onbeleefd, die bevelen waren streng en moesten dadelijk uitgevoerd worden. Zij aanzagen de Belgen als een volk dat weinig ontwikkeld was en traden overal hoogmoedig op. De regels die werden opgelegd aan de bevolking door de overheid was als volgt: 1. in tijd van oorlog mogen alleen soldaten vechten. Een burger b.v., die op de vijand zou schieten, zou de oorzaak van het platbranden en uitmoorden zijn gemeente of stad. 2. in de vroege morgen van 4 augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen nabij Gemmenich. Het Belgisch leger bestond uit 200.000 soldaten, en het Duitse leger met een overmacht van 500.000 beter uitgeruste soldaten. 3. onze mensen zaten hier ook nog met vluchtelingen uit andere streken en die kregen ook onderkomen en eten van onze gastvrije mensen. 4. de grote oorlog werd niet alleen in West-Europa uitgevochten. a. tegen de Russen aan het oostfront b. het half Aziatisch Turkijen en de kolonies van de Europese staten. 5. bericht aan de bevolking a. verplicht inkwartiering van soldaten b. wapens inleveren tegen bewijs van ontvangst bij de politie c. alle herbergen moeten gesloten worden om 20 uur en het licht gedoofd d. alkool en likeuren mogen niet verkocht worden e. de koers van het Duits geld (zilver of papieren geld) voor aankoop in winkels is op 1,25 fr. gesteld f. wegvoering, de mannelijke bevolking van 15 tot 65 jaar werden door de Duitsers meegenomen om in de grensstreek te werken. In plaats van de Duitse jongens die hier in België en elders aan ’t vechten zijn. g. boeren hebben besloten gronden te verhuren aan mensen die geen eigendom hebben om aardappelen te kunnen planten h. klokkenroof uit onze kerken, ongeveer 70.000 kerkklokken werden gestolen en gesmolten voor het aanmaken van oorlogsmateriaal in Hannover Duitsland. 82

i. volgens berichten uit Maastricht zouden te Bilzen op 17 augustus 1914 door de Duitsers vier burgers dood geschoten zijn. In 1916 kregen wij hier een vijftal inkwartieringen van geslagene regimenten om zich te hervormen. Het 11 de uit Silesië, 22 ste uit Wurtenbergen, 157 ste uit Silesië, 106 de uit Saksen en het 182 ste uit Saksen. Waren hier te Eigenbilzen van 25 maart tot 24 juni 1916. 83

Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Herstel (1940) nr. 16 - Vakbeweging in de oorlog
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
NOAB-Activa-2017-v7 definitief
augustus-september - Meet- en Regeltechniek
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
PWA schoolgids 2015-2016 VSO definitief 0.1
Herstel (1940) nr. 37 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 6 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 3 - Vakbeweging in de oorlog
De Gids (1940) nr. 6 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 48 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 8 - Vakbeweging in de oorlog
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2010 - Clarezia
102-148 - Stichting Grueles
Brochure CC Kapellen augustus 2012 - juni 2013 - Gemeente ...
augustus - Hoeselt.Be
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
(1940) nr. 9 - Vakbeweging in de oorlog
Zondag 30 Mei 1880. Jaar N° 1938. Lokeren
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen
TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl
Oranje Fonds Bericht 33, augustus 2009
Iedereen lid! Kinderen toegelatenEnkel voor 16 ... - Sodico
ZATERDAG 1 SEPTEMBER - Cursiefje
de Senior, juli - augustus - september 2012 - Ocura
2010 / 4 - Wijkvereniging Benoordenhout