Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Vossen Christoffel,

Vossen Christoffel, geboren te Eigenbilzen op 31 december 1879 en overleden te Eigenbilzen op 7 december 1927. oorlogsinvalide, vereerd met de militaire medaille IIde klas, het oorlogskruis, de IJzermedaille de medaille van overwinning en herinnering aan de oorlog. Bestuurslid van V.O.S. te Bilzen. Gehuwd met Lambreghs Marie, zijn ouders woonden op de boerderij van Hommelen. Withofs Gerard, geboren te Eigenbilzen op 25 januari 1892 en overleden te Eigenbilzen op 13 oktober 1966. gehuwd met Guison Pauline woonden aan de Lochtstraat “Gra van Pie van Dwûrre” had winkel in ijzerwaren en was bediende aan de gemeente. Withofs Laurent – Peter, geboren te Eigenbilzen op 20 september 1891, was oudstrijder van wereldoorlog I en keerden terug als invalide. Officier in de Leopoldsorde met zwaarden. Officier in de Kroonorde met zwaarden. Officier in de orde van Leopold II met zwaarden. Officier in de orde van Oranje Nassau (burgerlijke titel). Oorlogskruis, met vermelding aan de dagorde. Gouden palmen in de kroonorde. Medaille van de slag van Luik. Overwinnings – en herinneringsmedaille. Medaille van koning Albert I. Burgerlijk ereteken van 1 ste klas. Gouden erkentelijkheids medaille van verdiensten van het N.V.I. Medaille van verdiensten van het N.W.O.I. Gouden kruis van verdiensten van het hoofdbestuur van de bond der Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers. Gouden kruis van verdiensten van de B.N.M.O. afdeling Nederlands Limburg. Gouden medaille van verdiensten van de N.B. oud krijgsgevangenen. Kruis van verdiensten van de Nationale oud strijders bond. Huwde in Maastricht met Van den Bos Hendrina. De Lanciers waren de eersten Belgische soldaten die we hier in Eigenbilzen mochten herbergen. De geestdrift van de bevolking was onbeschrijflijk, de klokken luiden, de fanfare speelden het nationaal lied, en onze dapper soldaten werden hartelijk toegejuicht. 90

Het gemeentebestuur, in overeenstemming met de geestelijke overheid, zal een gedenksteen oprichten op het dorpsplein. Op 24 oktober 1920 werd een gedenksteen geplaatst onzer gesneuvelde op het dorpsplein. Op zondag om13 uur, vorming van de stoet aan de jongensschool (ijzerenweg), de schoolkinderen voorop, daarna alle verenigingen. Om 13,30 uur, ontvangst op het gemeentehuis. Om 14 uur, plechtig lof, met sermoen door een krijgsaalmoezenier. Om 15 uur, inzegening van het monument. Om 16 uur, concert op de kiosk, beurtelings door de fanfares van Eigenbilzen en Mopertingen Om 18 uur, lichtstoet en fakkeltocht door de straten. Om 20 uur, sluiting der feestelijkheden met Bengaalsvuur. s’ maandags om 10 uur, plechtige zielendienst voor de gesneuvelde. 91

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
September 2007 - Uw Regio
Nieuwsbrief vwo onderbouw - Lyceum Ypenburg
5e JAARGANG - nummer 7 van 29 oktober t/m 9 december 2011 - St ...
De Malse Courant - Gemeente Malle
de hoornblazer - WSV Hoorn
Zoutpot nr. 64 - september 2011 - Stad Zoutleeuw