Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Opeising op 15 en 16 december 1914 van 1.550 kg hooi, door de krijgsgouverneur van de provincie Limburg. De raad had zich er eerst tegen verzet omdat de hoeveelheid te groot was, gezien de reeds gedane levering. Maar later werd er eenparig gekozen voor de levering. Er zal van iedere landbouwer, rentenier of ambachtsman een hoeveelheid hooi ge eist worden, naarmate hij vee, eigendommen, renten of kapitaal bezit. Volgens de lijst was het totaal 5595 kgr. Uit historische bronnen leidde de voedsel schaarste hier in Eigenbilzen tot een centraal gecontroleerde landbouwproductie en met opgelegde prijzen. Elke landbouwer kreeg de opdracht dat hij aangifte moest doen van al de gewassen die hij zou zaaien of planten. Duitse wraakoefeningen waren talrijk. In vele dorpen werd door Duitse soldaten op doortocht een deel van de veestapel opgeëist, vooral paarden voor het vervoer en ander vee voor de voeding. Gedurende de oorlog maakte de vrije markt immers plaats voor een door de staat gecontroleerde markt, waarbij de overheid vast legde hoeveel elke boer moest produceren en wanneer en aan welke prijs hij zijn vruchten moest verkopen. Op verschillende plaatsen namen de gemeente besturen initiatieven om de graan- en melkoverschotten van de eigen boeren op te kopen om ze dan aan redelijke prijzen door te verkopen aan de inwoners die het moeilijk hadden. Aardappelen waren één van de meest gevraagde eetwaren voor mens en dier. Het planten en rooien werd dan ook grondig gecontroleerd. Hier in Eigenbilzen waren veel kleine boeren, bijna iedereen had een koe, een paar schapen, tien hennen en een haan als ook een varken om vet te mesten, voor dit varken vet te mesten kreeg men een rantsoen aardappelen. Voor de frontlijnen te beveiligen had men prikkeldraad nodig daarom moesten de boeren een gedeelte van hun weide afsluitingen afgeven, zodat soms nog maar één draad rond een weide aanwezig was.Er heerste wel 4 jaar armoe en ontbering, door het weg vallen van de mannen en jongens.Als politieke gevangene, mee genomen werkkrachten naar Duitsland, zo waren de vrouwen met hun kinderen aan hun lot overgelaten. 94

95

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Toeristische gids van Breda
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel