Views
5 months ago

Editie Ninove 18 april 2018

Provinciale

Provinciale architectuurprijs voor De Locomotief NINOVE - Greet De Troyer, voorzitter van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, poseert fier voor de neo - classicistische gevel van het gerenoveerde ambulante revalidatiecentrum in de Stationsstraat 51 te Ninove. Het pand sleept immers een architectuurprijs van de Provincie in de wacht. Als allerlaatste architectuurprijs toegekend door het provinciebestuur is het er eentje dat kan tellen, benadrukt Greet De Troyer. “Het architectenbureau URA is er immers wonderwel in geslaagd de beslotenheid van het therapeutische centrum open te breken waardoor vanaf de straatkant het nieuwe interieur en de binnentuin zichtbaar worden. In vaktermen heet dat een “promenade architecturale”. Voeg daarbij de veiligheids-, oppervlakte- en low budgetbeperkingen om gebruik te kunnen maken van overheidssubsidies en je weet dat je een bijzonder moeilijke cocktail mixt die van de architecten creatieve oplossingen vergt om de therapeutische essentie binnen de vernieuwbouw tot haar recht te laten komen”, legt De Troyer uit. De provinciale prijs wordt op donderdag 26 april in het Provinciehuis uitgereikt. (GP) Werkgroep Nienofs dialect werkt aan nieuw dialectenboek NINOVE – Elke streek, elke stad heeft zijn eigen dialect. Je hoort al snel of iemand uit West-Vlaanderen of Limburg komt. En voor dat dialect – dat soms zo verschillend kan klinken, zelfs tussen naburige dorpen – is er steeds meer interesse. De werkgroep Nienofs dialect legt de woordenschat vast in een herwerkte uitgave van het dialectenboek. Het is belangrijk dat dialectwoorden worden verzameld en bewaard blijven, benadrukt de werkgroep. Reeds meer dan 20 jaar is de werkgroep Ninoofse Dialect, nu als onderdeel van de erfgoedraad, actief bezig met het optekenen van het Nienofs. Een eerste resultaat dat zeker mocht gezien worden, is het dialectwoordenboek ‘Algemieen Bekoest Nienofs’. Het werd voorgesteld in december 2000 tijdens een amusante, volkse avond in het Cultuurcentrum De Plomblom. Al snel waren de 750 exemplaren uitverkocht en volgde een 2de druk van 800 exemplaren. Herwerkte uitgave Die werkgroep bleef ook nadien actief en werkt nu al meerdere jaren intensief aan een nieuwe, volledig herwerkte uitgave. Dialectwoorden bevatten soms rare klanken en uitspraakvormen. Dit neerschrijven met de 26 letters van het alfabet is geen eenvoudige zaak. Er is daarom veel aandacht voor de gekozen spelling, die de uitspraak van het Nienofs goed benadert en ook in de toekomst een leidraad wil zijn voor de schrijfwijze ervan. Het boek bevat meer dan 5.000 typisch Ninoofse woorden, een 1200-tal pittige uitdrukkingen en ook meerdere thema’s, zoals vroegere straatnamen, volkse liedjes en aftelrijmpjes, recepten en bijnamen, brengen een aangename Ninoofse sfeer in het boek. Dit zeer uitgebreid woordenboek komt uit en wordt voorgesteld op zondag 9 december 2018. Vanaf eind april 2018 kan je voorintekenen. Met vragen of opmerkingen kan men terecht bij de werkgroep via nienofsdialect@hotmail.com. (GP) N-VA Ninove betreurt “beschamende vertoning in de gemeenteraad” NINOVE - Het bestuur van N-VA Ninove zegt “het spektakel dat vertoond werd tijdens de gemeenteraad te betreuren”. Op de agenda stond de uitvoering van een democratische beslissing van het lokale partijbestuur. De partij NV-A wenste de afvaardiging voor de partij in de verschillende gemeenteraadscommissies te herschikken. “Wat een louter formeel agendapunt zonder debat hoort te zijn is door een aantal gemeenteraadsleden aangegrepen om te trachten N-VA te beschadigen”, meldt de NV-A van Ninove. “De herschikking drong zich op omdat Toon Van Melkebeek de N-VA fractie verlaten heeft en als gevolg daarvan onmiddellijk geschrapt is als lid door de nationale ledenadministratie. De N-VA fractie in de gemeenteraad is hierdoor herleid tot 3 leden. Dat raadslid Rudy Corijn zich geroepen voelde om een interne discussie in de openbaarheid van de gemeenteraad te voeren is ongehoord. Een N-VA mandataris dient een beslissing van zijn partijbestuur loyaal uit te voeren, wat Rudy Corijn hier duidelijk niet deed”, aldus de persmededeling van de partij. Aktueel - 18 april 2018 - 14

Ondertekening samenwerkingsverband domiciliefraude DENDERLEEUW - Samen met het OCMW, de lokale politie, de sociale huisvestingmaatschappijen Dewaco en Denderstreek en het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen heeft de gemeente Denderleeuw een samenwerkingsverband opgericht om informatie uit te wisselen en tot een doelgerichte aanpak van domiciliefraude te komen. Op Sportsmaakzoektocht in Lieferinge NINOVE – Op zaterdag 21 april kan je deelnemen aan de Sportsmaakzoektocht. Je kan kiezen voor een korte (6 km) of lange (12 km) wandeling met tussendoor leuke sportieve opdrachten en lekker proevertjes. Ieder jaar komt er een andere deelgemeente aan bod. Bij deze editie verken je de omgeving in Lieferinge. HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SINT-ALOYSIUSCOLLEGE Praktisch • Startplaats: Buurthuis De Kasseide, Kasseide 42, Lieferinge. • Vrije start van 13.30 tot 14 uur. • Deelnameprijs: volwassenen 7 euro, kinderen 5,00 euro. • Vooraf inschrijven tot 16 april bij de sportdienst, Parklaan 15, 9400 Ninove of via sport@ninove.be of 054 33 93 97 HHS Klacht tegen beslissing “Wijziging samenstelling commissies gemeentereraad” NINOVE - Gemeenteraadsleden Toon Van Melkebeek, Rudy Corijn, Veerle Vanderpoorten en Dirk Souffriau dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur klacht in tegen het in de gemeenteraad goedgekeurde voorstel tot wijziging van de samenstelling van de commissies. “Het door de N-VA fractieleider ingediende dossier tot schrapping van raadsleden Van Melkebeek en Corijn voldoet niet qua vorm, wegens het ontbreken van een twee wettelijk verplicht toe te voegen stukken. Zowel een ‘voorstel van beslissing’ als een ‘bijbehorend toegelicht voorstel’ ontbreken. De voordrachtsakte tot wijziging in niet ontvankelijk. Aan de voorwaarden voorzien in het Gemeentedecreet en het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad, waarbij wordt gesteld dat een akte van voordracht ten minste moet ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie is niet voldaan”, argumenteert NV-A gemeenteraadslid Rudy Corijn. (GP) Aktueel - 18 april 2018 - 15

Editie Ninove 2 april 2014
Editie Ninove 29 oktober 2014
Editie Ninove 18 februari 2015
Editie Ninove 11 juni 2014
Editie Ninove 17 september 2014
Editie Ninove 26 november 2014