Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

tegische locaties zoals bvb thv hoogbouwlocaties op korte

afstand van de Ring, thv woonwijken met de grootste groentekorten,

… Ook na de realisatie van een Masterplan 2020

en bijkomende maatregelen in functie van de NO2-normen

zullen immers nog lokale knelpunten blijven bestaan.

De studie wijst uit dat korte overkappingen interessante strategische

ingrepen zijn op akoestisch vlak en ifv het oplossen

van groentekorten. Mits een goede randafwerking is het

mogelijk om, zelfs bij zeer korte overkappingen, een akoestisch

gunstig verblijfsklimaat op het tunneldek te creëren.

De akoestische invloedszone van korte overkappingen op de

omgeving is relatief beperkt. Toch zijn er een aantal hoogbouwlocaties

en woningen op korte afstand van de Ring die

bij een korte overkapping gebaat zouden kunnen zijn. Meer

nog, voor hoogbouw is overkappen de enige “gebouwde”

akoestische maatregel die effectief kan werken. Ook op het

vlak van luchtkwaliteit kunnen korte overkappingen zowel

op het tunneldek als in de onmiddellijke omgeving ervan lokaal

een verbetering betekenen. Mits een goede vormgeving

van de tunnelmonden kan bij korte overkappingen getracht

worden de concentraties aan de tunnelmonden zo veel mogelijk

boven de ringweg te houden. Zowel voor luchtkwaliteit

als geluid geldt dat de invloedszone groter wordt naarmate

de overkapping langer wordt. Echter, de problematiek van

de concentraties aan de tunnelmonden wordt evenzeer groter

bij langere overkappingen.

De grotendeels verdiepte ligging van de Ring laat toe om

korte overkappingen relatief eenvoudig te plannen en faseren.

Toch zal ook voor dergelijke overkappingsprojecten ifv tunnelveiligheid

sterk ingezet moeten worden op doorgedreven

tunneltechnieken en een zekere reductie van de complexiteit

van de Ring (zie hoger). Ook de financiering van korte overkappingen

(grootteorde 40 milj. euro voor een eenvoudige

overkapping van 250 meter) zal een belangrijke uitdaging

blijven.

[[

Een combinatie van verschillende akoestische

maatregelen is daarenboven noodzakelijk

ifv een beter geluidsklimaat.

De verkeersreductie die mogelijk door de realisatie van een

een Masterplan 2020 en bijkomende maatregelen in functie

van de NO2-normen behaald kan worden, zal op akoestisch

vlak, in tegenstelling tot luchtkwaliteit, een relatief beperkte

impact hebben. Een reductie van het verkeer met 50% geeft

immers maximaal 3dBA geluidsreductie. Bijgevolg zullen

bijkomende akoestische maatregelen steeds noodzakelijk

zijn. Een combinatie van verschillende maatregelen aan de

bron en aan de ontvangerszijde zal daarbij het beste scoren.

De landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing is

hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Sommige maatregelen zijn relatief eenvoudig te realiseren.

Zo kan een snelheidsverlaging op de Ring en de Singel bijvoorbeeld

voor 10 595 inwoners een geluidsreductie van 1 tot

2dBA opleveren.

In functie van het halen van de doelstellingen van de Europese

richtlijn Omgevingslawaai lijken maatregelen rond de

invalswegen en de Singel, waar bron en ontvanger op korte

afstand van elkaar zitten, de eerste prioriteit.

[15

More magazines by this user
Similar magazines