Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

GELUID

Bestaande toestand voor geluid

wegverkeer

De kaart toont de geluidsproblematiek voor

de hele Ringzone heel duidelijk. Het geluid

is zowel van de Ring als van de Singel afkomstig.Daarnaast

is de bijdrage van de grote invalswegen

ook erg groot.

Cartografie: AG Stadsplanning

Bron: Technum - Tractebel Engineering, 2012

Onderzoeksresultaten

De verschillende

De ringzone kampt geluidsstudies die

de laatste jaren werden

uitgevoerd in

vandaag en in de

toekomst met geluidsproblematiek.

opdracht van de stedelijke

en Vlaamse

diensten tonen onmiskenbaar

aan dat

er vandaag een probleem van geluidsbelasting is in en rond

de Ringzone. Maar liefst 94% van de programmeerbare 1 en

82,5% van de formele open ruimte 2 haalt vandaag een geluidsniveau

boven de 60 dBA. Bij een wegverkeersgeluidsniveau

lager dan 60 dBA wordt aangenomen dat het geluidsklimaat

zodanig kan ontworpen worden dat het bijdraagt tot de

recreatieve en verblijfswaarde van die ruimte

Toekomstscenario’s zoals onderzocht op Vlaams en Europees

niveau 3 gaan uit van een langzaamaan stiller worden van

een steeds grotere fractie van de wagens en vrachtwagens.

Enerzijds door het vervangen van benzine- en dieselmotoren

door stillere alternatieven, anderzijds door het verstrengen

van de Europese richtlijnen voor bandengeluid. Het geluid

1 De programmeerbare ruimte is de onbestemde open ruimte die binnen de

afbakening van de strategische ruimte Groene Singel aanwezig is en niet ingesloten

zit in de infrastructuren.

2 De formele groene ruimte is de ruimte die binnen de afbakening van de strategische

ruimte Groene Singel aanwezig is en ingericht is als gebruiks- en

recreatief groen.

3 VMM, 2010, Milieuverkenning Vlaanderen 2030

veroorzaakt door het rollen van de band over het wegdek is

de belangrijkste component van de totale geluidsemissie. Dit

zogenaamde rolgeluid hangt eveneens af van het type en de

toestand van het wegdek. Wat de Ring betreft werd het wegdek

in 2004-2005 grotendeels vervangen door chemisch gewassen

beton. Vanuit akoestisch oogpunt geen interessante

keuze. De geluidsstudie ifv Nieuw Zurenborg geeft immers

aan dat een stil wegdek voor de Ring een verbetering van het

geluidsniveau, van 2 tot 4,5 dBA in de omgeving zou kunnen

bewerkstelligen. We moeten hierbij echter de kanttekening

maken dat stille wegdekken een beperkte levensduur 4 hebben

en jaarlijks ook 0.5dBA aan effectiviteit verliezen.

Ook de verkeersreductie die, door realisatie van het Masterplan

2020, op de Antwerpse Ring verwacht kan worden, zal

op akoestisch vlak een relatief beperkte impact hebben. Een

reductie van het verkeer met 50% geeft immers maximaal

3dBA geluidsreductie (zelfs minder als men rekening houdt

met het verminderen van de snelheidsverlaging door saturatie).

Bovenstaande geeft aan dat ondanks de verwachtte evolutie

in stillere wagens, banden en wegdekken en de mogelijke

verkeersreductie op de Ring bij uitvoering van het Masterplan

2020 een significante geluidsproblematiek in en om de

Ringzone blijft bestaan op korte, maar ook op (middel-)lange

termijn.

4 Zeer open asfalt heeft een levensduur van 8 jaar, beton een levensduur van 30

jaar.

[19

More magazines by this user
Similar magazines