Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

42]

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Onderzoeksvragen

[[

Hoe kan de samenhang tussen binnen- en buitenstad

versterkt worden?

[[

Wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de

Ringzone gehypothekeerd door de omgevingskwaliteit?

[[

Welke rol kunnen overkappingen spelen in het wegwerken

van de bestaande groentekorten en het creëren

van mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen?

[[

Welke impact hebben overkappingen en andere

maatregelen ifv lucht- en geluid op het wegbeeld

voor de gebruikers van de ring en de beeldkwaliteit

in het algemeen?

Onderzoeksmethodiek

In deze invalshoek wordt vertrokken vanuit de bestaande

ruimtelijke visies, zoals het strategisch Ruimtelijk Structuurplan

Antwerpen en de visienota Groene Singel, en het studiewerk

(ontwerpend onderzoek, tekortenanalyses, …) dat

eraan ten grondslag ligt.

More magazines by this user
Similar magazines