Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

46] Vooral het stadsdeel

Overkappingen

binnen de Ring kampt

vormen een mogelijke

oplossing voor

met belangrijke groentekorten.

Het invullen

van deze tekorten is

groentekorten in een belangrijke ambitie

van het stadsbe-

bepaalde woonwijken.

de stad als een aantrekstuur

met het oog op

kelijke woonomgeving.

Binnen de visievorming rond de strategische ruimte

Groene Singel werd in 2007, op basis van GIS-analyses, onderzocht

welke rol deze ruimte kan spelen in het oplossen van

de groentekorten. De studie wijst uit dat, zelfs wanneer in de

geplande gebiedsontwikkelingen zoals Nieuw Zuid, Nieuw

Zurenborg en Spoor Oost en in de breedste stukken van de

bermen zoals ter hoogte van Wolvenberg, bijkomende wijken

buurtparken worden gecreëerd, een nijpend groentekort

blijft bestaan in bepaalde woonwijken in de omgeving van de

Ring.

Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat een kwalitatieve publieke

ruimte creëren op een overkapping niet altijd eenvoudig

is. Een volwaardige groene ruimte op een overkapping

is mogelijk mits voldoende gronddekking. Dit zal gevolgen

hebben op de draagconstructie en de kostprijs van de overkapping.

Deze tekorten kunnen enkel worden weggewerkt door:

--

bestaande bouwblokken in het stedelijk weefsel af te

breken

--

door de relatie tussen de binnenstad en de parken in

de buitenstad (zoals bvb Rivierenhof) te versterken

--

door nieuwe ruimte te winnen op de infrastructuur

door middel van een overkapping

More magazines by this user
Similar magazines