Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

De Singel en het

spoorweglichaam

vormen een niet

te onderschatten

barrière tussen binnenstad

en overkapping.

48] Analyse van de verschillende

snedes over

de strategische ruimte

Groene Singel maakt

duidelijk dat niet enkel

de Ring maar de

volledige infrastructurenbundel

spoor-Singel-Ring

de barrière

tussen binnen- en buitenstad

vormt. Hoewel

de Ring hierin het

breedste element is, maakt de grotendeels verdiepte ligging

de barrièrewerking visueel alvast minder sterk en wordt de

oversteekbaarheid op maaiveldniveau gegarandeerd.

Door de aanwezigheid van de Singel en het spoor zal de

nieuw gecreëerde ruimte op de overkapping ruimtelijk dan

ook gemakkelijker aansluiting vinden bij de buitenstad, terwijl

de belangrijkste groentekorten zich situeren in de binnenstad.

Maatregelen om de barrièrewerking van de Singel

en de spoorlijn te verminderen zijn dan ook een zeer belangrijk

aandachtspunt.

In de Ringzone is de Singel erg dominant aanwezig in de

publieke ruimte van de stad, met haar ventwegen en voorsorteerstroken

en beperkte oversteekmogelijkheden. De ligging

op maaiveldniveau brengt barrièrewerking met zich

mee. Van Berchem station naar het noorden komt hierbij nog

het verhoogde spoorweglichaam. Deze vormt weliswaar een

zeer effectieve geluidswal tav het wegverkeer voor de achterliggende

woonwijken, maar ook een sterke en op bepaalde

plaatsen weinig kwalitatieve barrière tussen de aanliggende

woonwijken en de strategische ruimte Groene Singel.

More magazines by this user
Similar magazines