Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

54] Onderzoeksresultaten

De geldende tunnelrichtlijnen

leggen

belangrijke

randvoorwaarden

op voor overkappingen.

De Antwerpse Ring

maakt deel uit van het

Trans-EuropeesNetwerk

(TEN). Bijgevolg

is de Europese tunnelrichtlijn

1 van kracht.

Deze legt voorwaarden

op voor tunnels

vanaf 500 meter. Bij

gebrek aan Vlaamse

richtlijnen hanteert de Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer

(AWV) de Nederlandse tunnelrichtlijnen 2 als toetsingskader

voor gewestwegen. De Nederlandse richtlijnen leggen

voorwaarden op voor tunnels vanaf 250 meter. In Vlaanderen

worden de richtlijnen echter soms al bij tunnels vanaf 100

meter als toetsingskader gehanteerd.

Eén van de basisregels in beide tunnelrichtlijnen is dat, afgezien

van de vluchtstrook, het aantal rijstroken binnen

en buiten de tunnel gelijk moet zijn. Wanneer dit aantal

verandert moet dit op een voldoende veilige afstand van de

tunnelmond gebeuren. In de Europese richtlijn wordt die

veilig afstand verder vastgelegd in de zogenaamde 10 seconden

regel dwz de afstand die een voertuig bij de maximum

toegelaten snelheid in 10 seconden aflegt.. In het Ontwerp-

streefbeeld R11bis stelt AWV dat de tunnelrichtlijn niet zegt

dat er in tunnels niet mag in- of uitgevoegd worden, wel dat

de afstand tussen de convergentie- en divergentiepunten en

de tunnelmond voldoende groot moet zijn (afstand bepaald

door de 10 sec regel). Als dit in- of uitvoegen dus in de tunnel

gebeurt, dient de afstand van de ingang tot het in- of uitvoegen,

en van dit in-of uitvoegen tot de uitgang van de tunnel

groot genoeg zijn.

Analyse van de Antwerpse Ring wijst uit dat, bij toepassing

van bovenstaande randvoorwaarden, een grootschalige overkapping

van de Ring niet evident is. De Antwerpse Ring is

mede door haar beperkte lengte, het ontbreken van een alternatief

in het netwerk, het groot aantal aansluitingen van

radiale hoofdwegen (E19, A12, E34/313) en op- en afrittencomplexen

dan ook enorm complex.

1 Europese richtlijn nr. 2004/54/EG (Publicatieblad van de EU nr. L 167, gerectificeerd

bij publicatieblad nr. L 201)

2 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels , 2/2/2006 (WARVW) en Besluit

aanvullende regels veiligheid wegtunnels, 11/05/2006 (BARVW)

More magazines by this user
Similar magazines