Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

Antwerpen

Madrid

Vergelijking tussen Antwerpen en Madrid in het netwerk

Beide schema’s zijn op dezelfde schaal ingetekend

Bron: Team Ontwerpend Onderzoek, 2012

Aanvullende

en strengere

maatregelen zijn

noodzakelijk om

de veiligheid te

waarborgen.

56] De Europese tunnelrichtlijn

voorziet dat afwijkingen

mogelijk zijn

op basis van geografische

omstandigheden. In dat

geval moeten wel aanvullende

en/of strengere

maatregelen getroffen

worden om de veiligheid

te waarborgen.

Verschillende, geplande en gerealiseerde, overkappingsprojecten

in Europa (bvb Madrid, Stockholm, …) illustreren dat

afwijkingen inderdaad mogelijk zijn. Toch is een één op één

vergelijking niet evident. Zo zijn Madrid en Stockholm bijvoorbeeld

qua aantal en afstanden tussen de aansluitings- en

uitwisselingscomplexen wel vergelijkbaar met de Antwerpse

Ring. Maar op het vlak van wegcapaciteit en verkeersregime

(vracht- en ADR 1 -verbod, toegelaten snelheid, …) zijn er dan

weer belangrijke verschillen. Ook de positie in het netwerk

is erg belangrijk. Daarbij zien we bijvoorbeeld dat de M30

in Madrid slechts één van de vele tangenten is in het netwerk

rond de stad, daar waar de Antwerpse Ring momenteel geen

alternatief heeft. Kortom, in haar huidige vorm is de “complexiteit”

van de Antwerpse Ring groter dan deze van de andere

overkappingsprojecten in Europa.

Om de vereiste veiligheid in de tunnels te waarborgen zullen

er in Antwerpen bijgevolg vergaande inspanningen geleverd

moeten worden. Een deel van de maatregelen om een

overkapping van de Antwerpse Ring mogelijk te maken zal

bestaan uit toepassing van doorgedreven tunneltechnieken

zoals sprinklers, voldoende nooduitgangen, verlichtingssystemen,

… Dergelijke ingrepen zullen een belangrijke impact

hebben op de kostprijs van een overkappingsproject. Doorgedreven

tunneltechnieken alleen zullen voor de Antwerpse

Ring echter niet volstaan om de veiligheid te garanderen.

Om een grootschalig overkappingsproject mogelijk te maken

zal ook de “complexiteit” van de Ring gereduceerd moeten

worden.

Mogelijke maatregelen in dit verband zijn:

--

verlaging van de snelheid van 100 naar 70km/uur

--

rationalisatie en/of reductie van het aantal aansluitingscomplexen

--

reductie van capaciteit/hoeveelheid verkeer

--

vracht- en ADR-beperking/verbod

1 ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende

het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: “Accord européen

relatif au transport international des marchandises Dangereuses par

Route”.

More magazines by this user
Similar magazines