Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

Schema bestaande toestand

Bron: AG Stadsplanning, 2012

Sommige maatregelen

ifv veiligheid

hebben mogelijk

een negatief effect

op de Singel en het

lager netwerk.

58] Het merendeel van bovenstaande

maatregelen

is, ook los van een

overkappingsproject

interessant ifv de verbetering

van de omgevingskwaliteit

rond en

de verkeersveiligheid

op de Ring. Zo zijn

een snelheidsverlaging

en een verkeersreductie maatregelen met een gunstige impact

op geluidsbelasting, respectievelijk luchtkwaliteit (zie

ook invalshoeken lucht en geluid). De rationalisatie van de

aansluitingscomplexen kan dan weer leiden tot een helder en

bijgevolg veiliger verkeerssysteem.

Schema met beperkte aansluitingscomplexen en impact op Singel

Bij een beperking van de aansluitingscomplexen zal de Singel zwaarder belast worden

Bron: AG Stadsplanning, 2012

Het is dan ook noodzakelijk een goed evenwicht te vinden

tussen de maatregelen die genomen worden ifv tunnel- en

wegveiligheid op de Ring en de impact ervan op de omgeving.

Zoniet ontstaat mogelijk een ongezonde doel-middel

verwarring waarbij overkappingen gecreëerd worden ifv het

verhogen van de leefbaarheid van de stad, terwijl de veiligheidsrichtlijnen

die voortvloeien uit de realisatie ervan nieuwe

problemen op het vlak van leefbaarheid veroorzaken.

Maatregelen zoals een vracht- en ADR beperking/verbod

of een drastische reductie van aansluitingscomplexen op de

Ring kunnen echter een negatief effect hebben op het lager

netwerk en de Singel in het bijzonder. Dat de Singel, en het

lager netwerk in het algemeen, in huidige toestand reeds

belangrijke aandacht vragen blijkt duidelijk uit de invalshoeken

lucht, geluid en stedelijke ontwikkeling. Meer (vracht-)

verkeer op het lager netwerk zal dan ook in belangrijke mate

zorgen voor een versterking van de Singel als barrière (verminderde

oversteekbaarheid, verkeersveiligheid, …) en als

bron voor lucht- en geluidsvervuiling.

More magazines by this user
Similar magazines