Eindrapport Overkappingsonderzoek

agvespa

De stad Antwerpen start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

Conclusie overkappingsonderzoek

Door integratie van de verschillende invalshoeken - geluid, luchtkwaliteit, stedelijke ontwikkeling, bouwkunde,

verkeerskunde en financiering - komt de multidisciplinaire begeleidingsgroep van het overkappingsonderzoek

tot volgende conclusies:

1. Er is vandaag en op middellange termijn een probleem van luchtkwaliteit, geluidsbelasting en

stedelijke ontwikkeling in de Ringzone.

2. Een grootschalige overkapping van de Ring heeft een positieve impact, maar is geen totaaloplossing

voor de problematiek in de Ringzone.

3. Een grootschalige overkapping van de Ring realiseren kan niet zonder de nodige veiligheidsmaatregelen,

een vereenvoudiging van de situatie op de huidige Ring en een volwaardig verkeersalternatief

voor de Ring. Vastgoed kan een overkapping ondersteunen maar niet financieren. Grote

publieke investeringen zijn dan ook noodzakelijk.

4. Een combinatie van een Masterplan 2020 en bijkomende maatregelen zodat de Europese NO2

normen gehaald worden, strategische overkappingen en geluidsmaatregelen in de Ringzone is

essentieel ifv een leefbare stad.

[9

More magazines by this user
Similar magazines