PVHH magazine februari 2017

patientvereniginghoofdhals

INFORMATIE

ZAKELIJK / FINANCIEEL

Mogelijk kunt u de adviseur betalen

uit de door hem gerealiseerde belastingbesparing.Ook

kunt u terecht

bij de vakbonden en ouderenbonden,

daar wordt u voor een redelijk

bedrag geholpen.

Verder zijn er in uw omgeving

misschien vrijwilligers of familieleden

met (grondige) ervaring op

dit gebied te vinden die u bij een

standaard aangifte verder kunnen

helpen. In uw omgeving zit iedereen

met zo’n aangifteprobleem en zij

kunnen u vertellen hoe zij dit probleem

oplossen. In ieder geval geldt:

stel het niet uit, zoek tijdig hulp.

- Tips -

• Over ziektekosten en de drempel. Niet alle uitgaven zijn aftrekbaar. Alleen

de uitgaven voor medicijnen, zorg, diëten, hulpmiddelen en dergelijke, die

niet vergoed worden en die in een kalenderjaar boven een bepaald bedrag

(= drempel) uit komen zijn aftrekbaar. De premies voor de basis- en aan -

vullende zorgverzekering tellen niet mee, net zomin als het eigen risico en

de eigen bijdragen. Op www.belastingdienst.nl onder het zoekwoord

‘zorgkosten’ vindt u een prima overzicht.

• Over de drempel. Zoals hiervoor gesteld kan alleen het bedrag boven deze

aftrekdrempel in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen.

Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen en wordt door het programma

berekend. Wanneer u een lager (gezamenlijk) inkomen heeft dan € 33.555,

mag u de aftrekbare zorgkosten verhogen met 40%, en als u de AOW-leeftijd

bereikt heeft, met 113%. De aftrek zal niet in alle gevallen leiden tot een

belastingteruggaaf. Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Bijvoorbeeld bij iemand met AOW en een klein aanvullend pensioen, waarop

relatief weinig belasting is ingehouden, zal de aftrek verhoudingsgewijs

leiden tot een beperkte teruggaaf.

• Al met al is het, wanneer er kosten zijn gemaakt, toch wel een ingewikkelde

zaak om op de juiste wijze de aangifte in te vullen en via de Belastingdienst

wat compensatie voor hoge (zorg)kosten te verkrijgen. Het is in die

omstandigheden altijd verstandig en aan te bevelen deskundige hulp in te

schakelen. Doet u het zelf, vraag dan advies bij de Belastingdienst en bij

diverse organisaties zoals de vakbond.

• Veel informatie is op www.meerkosten.nl, klik op ‘Belastingvoordeel’.

HOOFD-HALS MAGAZINE FEBRUARI 2017 | 27

More magazines by this user
Similar magazines