Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Buurtsportterrein

Op de kade voorzien we buurtsportvoorzieningen.

Dit vervangt de bestaande voorzieningen in de buurt.

De bestaande voorzieningen zijn ongeveer 1.000m² in

oppervlakte en dat is wat te weinig.

De norm is 0,5 m² per inwoner. Met een totaal van 8.500

toekomstige inwoners zou de buurtsportvoorziening

4.250 m² groot moeten zijn.

De groenruimte van het Kadepark met een oppervlakte

van 7.945 m² voldoet aan deze norm.

Met deze planontwikkeling wordt de hoeveelheid toegankelijke

en bruikbare open ruimte in het plangebied ruim

verdrievoudigt. Daarmee voldoet het plan aan de meeste

normen die de stad hanteert voor de benodigde hoeveelheid

ruimte gerelateerd aan het te verwachten inwoneraantal,

inclusief de bestaande inwoners in het gebied.

7.945 m²

112

buurtsportterrein

More magazines by this user
Similar magazines