Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

9.9 Voetgangers

Met de herontwikkeling van de Slachthuissite-Noordschipperdok-Lobroekdok

ontstaat voor voetgangers een

fijnmaziger en meer samenhangend netwerk van routes

in de totale buurt. Bovendien ontstaat er dankzij de structuur

van openbare ruimtes de mogelijkheid om door de

buurt te dwalen zonder gedwongen te worden de straten

te volgen. Dit levert een aanmerkelijke verbetering op

voor het dagelijks leven in de buurt. Met name de route

die over het Kalverpad tot in de Kalverweibuurt loopt is

geheel autovrij.

Maar ook de wandeling over de Kalverwei, het Lobroekplein,

Hallenplein en Hallentuin richting de Eendrachtstraat

vormt een kwaliteitsvolle route die de twee zijden

van de wijk verbindt.

Voor beide beschreven routes geldt dat ze zijn opgeladen

met publieke voorzieningen zoals winkels, onderwijs en

horeca.

De fijnmazigheid maakt dat de omloopafstanden beperkt

zijn. Bovendien sluiten de wandelroutes goed aan op

verbindingen met de omringende stad zoals Park Spoor

Noord en het Sportpaleis.

116

In groen de interne wandelroutes door de wijk, in blauw de voetgangersverbindingen met de omringende stad.

More magazines by this user
Similar magazines