Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

2. MIDDELLANGE TERMIJN

De bouwvelden van de fronten op Noordschippersdok

zullen gefaseerd worden uitgevoerd en zijn eerder op

middellange termijn gepland, wanneer ook het voetbalveld

kan worden verhuisd en een nieuwe sporthal is

gebouwd. Het voetbalveld kan worden geherlocaliseerd

in de groenzone ten zuiden van de Ijzerlaanfietsbrug,

welke ontstaat bij realisatie van de Oosterweelverbinding.

Aanliggend aan deze fronten wordt het Kalverpad gerealiseerd

welke de schakel vormt tussen de bestaande

woonstraten aan Weiland-, Dijle-, Rupel-, Twee Neten- en

Samberstraat, en de nieuwe bebouwing langsheen de

Slachthuislaan.

Ook het Kadepark kan, na het verdwijnen van de huidige

bedrijfsactiviteiten op de centrale kadezone, worden

gerealiseerd. Door realisatie van de ongelijkvloerse

verbinding vanuit de Kalverwei naar het Kadepark

ontstaat daarbij een ononderbroken wandeltraject welke

de wijk met het water van het Lobroekdok verbindt. De

noordelijke kadezone is - na realisatie van de Oosterweelverbinding

- op vlak van omgevingskwaliteit niet

geschikt voor publieke activiteiten en wordt ingericht als

landschappelijke groenzone.

Op de zuidelijke kadezone kan de huidige private bedrijvigheid

een transformatieproces opstarten tot nieuwe

bedrijfsvolumes in functie van kleinschalige productie en

ambachtelijke bedrijvigheid.

De huidige groenzone op Noordschippersdok komt

te vervallen, maar het nieuwe raamwerk van publieke

ruimtes wordt tegelijkertijd verder aangevuld door de

realisatie van het Kalverpad langsheen de Frontbebouwing,

en het centrale Kadepark aan de overzijde van de

Slachthuislaan.

Ook dan beschikt de wijk over een voldoende evenwicht

tussen (huidige en toekomstige) bewoners en beschikbaar

buurtgroen en pleinen.

De realisatie van een bijkomende spooronderdoorgang

voor voetgangers en fietsers ter hoogte van het Lobroekplein

zou het raamwerk van publieke ruimtes bovendien

rechtstreeks aantakken op Park Spoor Noord waardoor

deze nog bereikbaarder wordt voor de volledige buurt.

Huidige bewoners: 3.600

Nieuwe bewoners: 4.900

totaal: 8.500

Ruimtebehoefte: 34.000 m²

1. Kalverwei 13.070 m ²

2. Lobroekplein 5.695 m ²

3. Hallenplein 4.055 m ²

4. Hallentuin 2.775 m ²

5. Kalverpad 4.950 m ²

6. Kadepark

7.945 m ²

Totaal aan buurtgroen en pleinen: 38.490 m ²

150

Fase 2, middellange termijn

More magazines by this user
Similar magazines